Into D’mentia primeur op Games for Health Europe

Vergeten te stemmen – invloed op verkiezingsuitslag
Dinsdag 6 november, de grote dag voor de Verenigde Staten, de presidentsverkiezingen. Het is niet ondenkbeeldig, grote aantallen stemmen gaan verloren, omdat vooral ouderen zijn vergeten te stemmen. Meer dan 20% van de bevolking krijgt dementie. Dat aantal zal voor Nederland groeien tot meer dan 500.000 in het jaar 2050. De vraag of dat invloed heeft op de uitslag van verkiezingen is slechts theoretisch, die moet er zijn!

Primeur tijdens Games for Health Europe
Niet toevallig dat tijdens het Games for Health congres op 6 november Into D’mentia live aanwezig zal zijn bij het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Vanaf 9 uur ’s ochtends kan iedereen ervaren wat dementie betekent. Into D’mentia is een innovatieve ervaringstraining voor mensen die zorg dragen voor iemand met dementie. Met behulp van een interactieve simulatie zal Into D’mentia mensen zonder dementie laten beleven hoe het is om te leven met dementie. Bezoekers beleven zo de ziekteverschijnselen van dementie, zoals verwarring, onthechting, angst, agressie, apathie, apraxie, desorientatie, en andere veranderingen.

Langere en betere zorg thuis door compassie
Ruim 3 jaar geleden in Tilburg zijn Minase, De Wever en de Universiteit van Tilburg gestart met dit initiatief. IJsfontein is door de initiatiefnemers, met als belangrijke voortrekker Jan Rietsema, voor de realisatie van Into D’mentia geselecteerd vanwege haar ervaring op het gebied van ontwerp van tentoonstellingen en interactieve ruimtes. In de woorden van IJsfontein oprichter Hayo Wagenaar: “Het verkrijgen van langere en betere zorg thuis voor mensen met dementie, is de belangrijkste doelstelling van het project. Dat krijg je niet door mensen alleen maar informatie te geven. Daarvoor moeten ze daadwerkelijk beleven hoe het is om te leven met dementie. Ze moeten het voelen.”

Wanneer onder de mantelzorgers en het omringende sociale netwerk begrip toeneemt, neemt ook empathie toe. Uiteindelijk betekent dit afname van stress en vermindering van negatieve gevoelens bij al die mensen die betrokken zijn bij de dementie zorg. Onderzoek geeft aan dat de oorzaak voor opname in een verpleeghuis vaker ligt bij het wegvallen van de mantelzorg door overbelasting, dan bij het voortschrijdende ziekteproces. De kwaliteit van zorg zal aanzienlijk verbeteren. De kosten van zorg zullen minder snel stijgen door het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van dementie patienten. Weer een bruggenhoofd voor het regeerakkoord!

Into D’mentia
Into D’mentia  is een interactieve simulatie, in een gezellige woonkeuken, waarin gebruikt gemaakt wordt van veelal onzichtbare geavanceerde technieken om de mantelzorgers onder te dompelen in de wereld van de dementie patient. De bezoeker speelt zelf een rol in een bijzonder verhaal dat gebaseerd is op interviews met mantelzorgers en mensen met dementie. Dit alles is tot stand gekomen met behulp van wetenschappers en onderzoek op dit gebied.

Na het doorlopen van de simulator kan de gebruiker zich beter inleven in de wereld van een dementie patient. Iets aan de lijve ondervinden zegt meer dan duizend woorden en dat maakt Into D’mentia een effectieve beleving. In na gesprekken wordt de bezoeker geholpen deze beleving te verwerken om zelf betere zorg te kunnen leveren.

Voor meer informatie:
Into D’mentia
Ijsfontein

GamesforHealthEurope

Rene Luigies

Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op [email protected] Netherlands, Rijswijk (Gld)

René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley.

Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies
En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes

Valpreventie2.0

In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen.

De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten.

Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.

Recente artikelen