Access to Medicine Index 2012 gepubliceerd

0
204

Vandaag is de Access to Medicine Index 2012 gepubliceerd. De index bevat een evaluatie van de top 20 farmaceutische bedrijven de toegang tot geneesmiddelen activiteiten in de derde wereld bevorderen

Volgens de index doen zeventien van de twintig firma’s het nu beter dan in 2010. De samenstellers van de ranglijst kijken onder meer naar de prijs van medicijnen en de mate waarin een bedrijf bereid is om zijn kennis te delen met anderen. Ook de hoeveelheid geld die wordt gestoken in onderzoek naar geneesmiddelen tegen ziekten die alleen in de armste landen voorkomen, telt mee bij de beoordeling.

 

De Bedrijfscores worden berekend op een relatieve schaal van 0 tot 5, waarbij 0 de laagste score is voor de onderneming 5 is de hoogste score voor een farmaceut. De scores in deze grafiek zijn afgerond op de dichtstbijzijnde tiende om de grafiek  makkelijker te kunnen lezen, maar niet-afgeronde scores werden gebruikt in alle berekeningen.De Access to Medicine Index verschijnt elke twee jaar en beoordeelt in hoeverre de grote medicijnfabrikanten werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor de derde wereld. Het is een initiatief van de Nederlander Wim Leereveld.

Voor meer uitleg en achtergrond informatie, raadpleeg de Acces to Medicine

Een hoge klassering in de index is belangrijk voor het imago van de de farmaceutische bedrijven bij het grote publiek en bij beleggers. Steeds meer investeerders, vooral grote fondsen, vinden het belangrijk om hun geld op een ethisch verantwoorde manier te beleggen. De hoop is dat de farmaceutische bedrijven elkaar stimulereneen goed voorbeeld te geven en zo ook de armste landen van goede farmaceutische hulp te voorzien.