Gezondheidsrecht start op 8 januari 2013

U komt als hulpverlener of als manager, zowel in de somatisch gerichte gezondheidszorg als in de geestelijke gezondheidszorg, dagelijks in contact met veranderingen in patientenwetgeving zoals de WGBO en de wet BIG, met regelingen rond de kwaliteit van zorg of met nieuwe vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de Wet op het mentorschap, de Wet klachtrecht, de Kwaliteitswet en de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen bent u in de praktijk wellicht reeds tegenkomen, afhankelijk van uw werkterrein. Dat werkterrein kan zowel intra- als extramuraal zijn, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve activiteiten bij bepaalde bevolkingsgroepen.

De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficient op de hoogte te raken van de achtergronden. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift over het Nederlandse gezondheidsrecht en geven u mogelijkheid tot feedback op uw dagelijkse ervaringen. Aanmelden kan via de website. Lees meer

Bron: UMC Utrecht Julius Academy