Eerste ervaringen `Experiment Jeugdzorg Dichtbij’ positief

nieuwOp de Noord-Veluwe is in april 2011 een experiment in de jeugdzorg van start gegaan. Hulpverleners en zorgaanbieders verwijzen kinderen en jongeren direct door naar ambulante zorg, zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg. Het gaat hierbij om hulpvragen zonder veiligheidsrisico’s voor de jeugdigen en de omgeving. Zowel doorverwijzers, zorgaanbieders als ouders zijn tevreden over de eerste ervaringen.

Het experiment loopt gelijk op met de voorbereidingen van de toekomstige stelselwijziging in de jeugdzorg. De gemeenten worden namelijk in 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Noord-Veluwe en de regio Nijmegen hebben in Gelderland de primeur om de nieuwe werkwijze uit te proberen.

Ervaring opdoen
Uit de cijfers van het experiment blijkt dat 2011 een jaar van gewenning was. Bij de zorgaanbieders in de regio kwamen veertien meldingen binnen volgens de nieuwe werkwijze. In 2012 verliep nog niet alles vlekkeloos, maar de nieuwe procedure kreeg wel duidelijk vaste voet aan de grond. Tot en met 31 oktober kwamen bij de regionale hulpverleners 61 rechtstreekse meldingen binnen.

Tineke Knegtering, coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ermelo, verzamelde reacties bij haar collega’s over hun ervaringen met het experiment. “Uit de reacties komt als rode draad naar voren dat men overwegend winstpunten ziet,” vertelt ze. “De professionals vinden dat ze slagvaardiger kunnen optreden. De nieuwe werkwijze is efficienter en beperkt de bureaucratie. Ook ouders ervaren de directe doorverwijzing als positief. Zij vinden het prettig dat zij niet drie keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Veel ouders associeren Bureau Jeugdzorg met het uit huis halen van een kind. Dat schrikt af. De route is voor ouders nu veel laagdrempeliger.”

Alex Vinke, teamleider van Bureau Jeugdzorg Gelderland stelt. “Als bijvoorbeeld een hulpverlener bij een Centrum voor Jeugd en Gezin tot de slotsom komt dat een gezin gebaat is bij ambulante zorgverlening en dat overlegt met een collega, dan is het eigenlijk overbodig dat Bureau Jeugdzorg er ook nog eens naar kijkt. Dat betekent voor ons dat wij ons meer op crisissituaties kunnen richten.” Wat hem betreft mag het experiment uitgebreid worden met bijvoorbeeld naschoolse dagopvang en weekend pleegzorg.

Uitbreiding experiment
Het Experiment Jeugdzorg Dichtbij wordt waar mogelijk uitgebreid. Al in 2012 zijn verkennende gesprekken gevoerd met twee instellingen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Hetzelfde geldt voor een aantal instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Een andere belangrijke vervolgstap is het direct onderbrengen van ambulante hulp binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. De hulpverlening vanuit jeugdzorginstellingen is daarmee sneller beschikbaar voor gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. Gemeenten, zorginstellingen en de provincie onderzoeken momenteel op welke wijze en onder welke voorwaarden dit realiseerbaar is.

bron: Regio Noord-Veluwe

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen