Project Proeftuin Mobiliteit Zorg & Welzijn Amsterdam

Array

samenwerking2In de welzijnssector in de regio Amsterdam is er sprake van groeiende boventalligheid. Het ziet er naar uit dat uiteindelijk honderden medewerkers de sector moeten gaan verlaten. Tegelijkertijd dreigt op termijn in de (regionale) gezondheidszorg een groot tekort aan personeel.
SIGRA en Uitvoeringsorganisatie OSA willen deze medewerkers behouden voor de sector Zorg en de arbeidsmobiliteit binnen Zorg en Welzijn bevorderen/stimuleren. Dit kan door maatregelen te nemen die een overstap van de ene naar de andere sector zo soepel mogelijk maken.

Versnippering
Informatie en instrumenten worden versnipperd aangeboden en zijn daardoor moeilijk te traceren. Door ze te verzamelen en ze op een centrale plek beschikbaar te stellen aan betrokken partijen, kan iedereen in de regio in het vervolg gebruik maken van de verzamelde expertise.

Soepele overgang
Ook zijn er geluiden uit beide sectoren, dat een overgang van medewerkers over en weer moeilijk is. Als vertegenwoordigers van de sectoren Zorg en de sector Welzijn in Amsterdam, willen wij samen onderzoeken waarop dit beeld is gebaseerd. We willen daarnaast laten zien waar de beste mogelijkheden liggen om mensen te motiveren die overstap juist wel te maken. Vervolgens willen we – waar mogelijk met bestaande dienstverlening – een regionale structuur opzetten om de overgang van Zorg naar Welzijn in de nabije toekomst zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Samen onderzoeken
Op initiatief van Regioplus en het FCB en gesteund door het ministerie van VWS willen wij samen met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen op een innovatieve manier onderzoeken of wegen en/of instrumenten te ontwikkelen zijn die in de praktijk gaan werken. Hiertoe zullen we verschillende Amsterdamse instellingen benaderen om hieraan mee te doen. We houden u op de hoogte De samenwerking geeft ons inziens een impuls om in de toekomst op meer terreinen intensief met elkaar in contact te komen. Het samen optrekken draagt o.i. tevens bij aan een goede uitwisseling van kennis en ervaring tussen de beide sectoren. Binnenkort hoort u meer over dit gezamenlijk initiatief.

bron: SIGRA

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen