Verbetertraject Langdurig Perspectief succesvol afgerond

logo_trimbosIn 2012 is het verbetertraject Langdurig Perspectief succesvol afgesloten met een feestelijke slotconferentie bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars in Zeist. Doelstelling van het in 2010 begonnen project was het vergroten van de kwaliteit van leven van cliënten die langdurig in de GGZ verblijven.

Om dit te bereiken zijn teams in de langdurende GGZ door het Trimbos-instituut intensief begeleid en gemonitord bij het implementeren en borgen van verbeteringen in de dagelijkse zorg aan deze cliënten. Het verbetertraject is grotendeels gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Ruim 50 verbeterteams samengesteld
Aan het project hebben 9 grote GGZ instellingen meegedaan, vaak met meerdere locaties. In totaal zijn ruim 50 verbeterteams samengesteld, die verdeeld over twee groepen, op hun eigen wijze en in hun eigen tempo hebben gewerkt aan het bereiken van zelfgekozen doelstellingen. Naar schatting hebben ongeveer 1.000 cliënten in de langdurende GGZ van de opbrengsten van de verbeteracties geprofiteerd.

Een stap vooruit
Gedurende het verbetertraject hebben alle verbeterteams een stap vooruit gezet op het gebied van herstelondersteunende zorg. Teams hebben gewerkt aan visieontwikkeling, deskundigheidsbevordering en methodisch werken maar hebben ook sterk geïnvesteerd in de relatie met de cliënt.

Cliëntperspectief
Professionals hebben geleerd minder vanuit beheersmatig perspectief en meer vanuit cliëntperspectief te kijken en te handelen. Deze visie- en attitudeverandering heeft op een aantal plekken geleid tot afschaffing van centrale diensten en/of uitbreiding van het zorgpalet met o.a. herstelgroepen.

Hogere score ROPI
De inspanningen van de verbeterteams hebben zich vertaald in een hogere score op de ROPI (Recovery Oriented Practices Index) en op de cliëntvragenlijsten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verbeteracties succesvol zijn geweest, niet alleen op instellings- en teamniveau, maar ook op het niveau van de individuele cliënt.

Bron: Trimbos

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen