Centraal informatiepunt over kwaliteit zorg

keuzeDe Partij van de Arbeid wil een centraal informatiepunt waar patiënten snel en eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit en patiëntveiligheid van verschillende zorgaanbieders. Patiënten hebben recht op deze informatie. Via dit informatiepunt kan de patiënt op een plek de kwaliteit van het zorgaanbod vergelijken. Hierdoor kun je vooraf kiezen naar welke huisarts je gaat of welk ziekenhuis het beste is voor welke behandeling. Nu is dat door het woud van verschillende informatiebronnen vaak onduidelijk. Ook kan het dit informatiepunt fungeren als meldpunt voor verspilling en misstanden in de zorg.

Het informatiepunt zou naast gegevens over de kwaliteit inzicht moeten geven in ontwikkelingen en misstanden in de zorg. Het inzichtelijk maken van deze informatie moet ook bijdragen aan het voorkomen van verspilling, overbehandeling en te hoge declaraties. Te vaak verschijnen er berichten over onnodig hoge declaraties en een inefficiënte inzet van zorg. Het openbaar maken van dit soort gegevens maakt dat zorgaanbieders wel twee keer nadenken voor zij een te hoge factuur opstellen of een onnodige behandeling starten.

Dit informatiepunt zie ik liever vandaag dan morgen gerealiseerd. Daarbij is er een belangrijke rol weggelegd voor het nog op te richten Kwaliteitsinstituut. Dit moet het leidende instituut worden dat de kwaliteit in de zorg inzichtelijk maakt en zorgaanbieders moet aansporen om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Ook het openbaar maken van bijvoorbeeld sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties behoort tot het beoogde takenpakket. Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College voor Zorgverzekeringen en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Na jaren vrijblijvend proberen komt er nu een Kwaliteitsinstituut dat dwingende voorwaarden aan de beroepsgroepen kan stellen en achteraf controleert of kwaliteit is geleverd. Ik zie voor dit instituut daarom ook een belangrijke rol weggelegd bij het opzetten en beheren van een centraal informatiepunt over de kwaliteit in de zorg.
Lea Bouwmeester

bron: PvdA Weblog

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen