Tot tweemaal veroordeelde huisarts nog altijd ingeschreven als bevoegd arts in BIG register

Met het publiceren van de “zwarte lijst” en de openbare raadpleging van het BIG register op internet wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat informatie over betrouwbaarheid van o.a artsen ,voor iedereen goed toegankelijk is. Essentieel is daarbij een sluitend systeem waarin falende artsen niet door de mazen van het net glippen. Het zou er onder andere voor moeten zorgen dat burgers niet slachtoffer worden van malafide artsen of artsen die niet meer zouden mogen praktiseren vanwege misstanden. MedicalFacts deed onderzoek naar de waterdichtheid van dit systeem en kwam al snel tot de conclusie dat een arts die zelfs tot tweemaal toe is veroordeeld in een zedenzaak, nog steeds bevoegd is zijn beroep als arts uit te oefenen. In datzelfde onderzoek stuitte de redactie ook nog op een aantal andere kwesties die mogelijk een zelfde uitkomst zouden kunnen geven.

zorg-en-recht-200x200Een reconstructie van de voor zedendelicten veroordeelde arts die nog steeds bevoegd blijkt te zijn
De zaak betreft de arts R.W. uit O. die in 2001 is veroordeeld. De landelijke media berichtten in 2001 over deze veroordeling omdat het een zedenzaak betrof. De arts is veroordeeld wegens ontucht met patiënten en het bezit van kinderporno. Hij kreeg twee jaar celstraf en mocht vier jaar zijn beroep niet uitoefenen. Destijds rezen er al vragen over de schorsing van vier jaar. De huisartsen S. Voskuil en E. Versteegh plaatsten er destijds al een reactie over in Medisch Contact, later zou blijken dat zij een vooruitziende blik bleken te hebben. Hun vrees en verwondering over de schorsing van slechts vier jaar was terecht. De officier van Justitie had een levenslange schorsing van de arts geëist, maar de rechter besloot dat de arts slechts vier jaar uit zijn ambt mocht worden gezet. De Brabantse arts stond na zijn schorsing gewoon weer als arts in het BIG register en dat terwijl hij patiënten seksueel had misbruikt. Hij kon gewoon dus weer als arts aan de slag. De huisartsen Voskuil en Versteegh merkten in 2001 op dat bij zedendelicten de kans op herhaling groot is en dit blijkt ook voor de in 2001 veroordeelde en tijdelijke geschorste arts het geval. De praktijk van de arts, die sinds 31-12-1985 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, blijkt nog altijd te zijn geregistreerd, R.W. deponeert nog elk jaar zijn jaarrekeningen.

In 2006 bericht Omroep Brabant over de aanhoudingen van een arts uit O. voor bezit kinderporno.  De arts, die in 2001 dus al was veroordeeld voor zedendelicten, was opnieuw in de fout gegaan. Op 5 mei 2007 melden de regionale media dat de rechtbank in Breda oordeelt dat de 61-jarige gewezen huisarts R.W. uit O schuldig is aan bezit en verspreiding van kinderporno. De 61-jarige W. krijgt een gevangenisstraf van anderhalf jaar. De medicus had in 2001 een gevangenisstraf van drie jaar gehad voor kinderporno. In dat vonnis werd hij voor vier jaar uit zijn ambt gezet. Bij de arts werden ruim 1700 plaatjes en filmpjes gevonden. Bij zijn medeverdachte G.P.(52) uit Eindhoven werden 54.000 afbeeldingen gevonden. Hij kreeg 2,5 jaar cel. Justitie vermoedde dat er veel meer (en mogelijk ernstiger) materiaal is verstopt achter een code, maar de verdachten weigeren die te geven. Het bleek te gaan om een zeer omvangrijke zedenzaak.

Tot grote verbazing van ondergetekende blijkt de betreffende arts nog steeds bevoegd te zijn. Gisteren heeft de redactie van MedicalFacts geconstateerd en geverifieerd dat de arts nog steeds bevoegd is om zijn beroep als arts uit te oefenen. De bewijsstukken van bovenstaande reconstructie zijn in bezit van de redactie.

Nog steeds blijken patiënten in Nederland niet beschermd. Patiënten zouden niet aan dergelijk risico’s mogen worden blootgesteld. Seksueel misbruik van patiënten zou moeten worden bestraft met ontheffing uit het ambt. De vraag is of het wenselijk is of de arts, die tot twee maal toe veroordeeld is voor kinderporno, en die nog als arts ingeschreven staat in het BIG-register, zijn vak als arts wel zou moeten kunnen uitoefenen. Deze kwestie lijkt een behoorlijk gevaar voor de individuele gezondheidszorg; zeker voor kinderen.We legden de kwestie ook voor bij Yme Drost, letselschadeadvocaat. “Je moet er niet aan denken dat je terecht komt bij een dergelijke arts en hij tijdens een medisch onderzoek de kinderen even apart neemt en daar foto’s van maakt”, aldus Drost.

MedicalFacts heeft geen aanvullende tuchtzaken kunnen vinden over de onderhavige kwestie. Janine Budding van MedicalFacts vraagt zich af of de minister het wenselijk vindt dat een arts die tot twee maal toe veroordeeld is voor bezit van kinderporno nog in het BIG-register als bevoegd arts staat geregistreerd. Daarnaast vraagt Janine Budding zich af of de minister van VWS het wenselijk acht dat, als dat zo zou zijn, IGZ kennelijk op dit punt niets heeft ondernomen.

Tevens is de redactie benieuwd of minister Edith Schippers van oordeel is dat hier een taak ligt voor IGZ om een en ander alsnog aanhangig te maken bij het bevoegde Regionaal Tuchtcollege, om een einde te maken aan de bevoegdheid van deze arts. Want uit gegevens bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de arts nog steeds een huisartspraktijk als B.V. heeft geregistreerd en die ook actief blijkt te zijn. Ook bij een zoekopdracht naar huisartsen in de Brabantse gemeente blijkt de betreffende arts vrij snel naar boven te komen met een werkend telefoonnummer. Janine Budding vraagt zich inmiddels af wie over een dergelijke kwestie dan wel beslist en wie verantwoordelijk is om dit soort artsen voor het leven te schorsen om patiënten te beschermen. Deze zaak toont grote gelijkenissen met zaken zoals die van Jansen Steur en Nick R. Vooral deze kwestie toont de enorme kwetsbaarheid van het tuchtrecht en de manier van registreren van bevoegde personen in het BIG register aan. MedicalFacts stelde CDA politicus Pieter Omtzigt op de hoogte van haar bevindingen. Ook hij reageerde geschokt toen we hem de kwestie voorlegden. Hij heeft afgelopen week Kamervragen gesteld over BIG registraties en het functioneren van medisch tuchtrecht. Omtzigt is nog in afwachting van antwoorden op zijn vragen aan de minister. De zaak die nu door MedicalFacts aan het licht komt laat zien dat de Kamervragen van Omtzigt geen theoretische maar een reële bedreiging voor patiënten blijkt te zijn.

Janine Budding, Hoofdredacteur MedicalFacts

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen