Zorginstellingen slecht bereikbaar voor klachten

Zorginstellingen hebben de klachtenbehandeling niet op orde. Bij slechts een op de drie instellingen is tijdens kantooruren direct iemand telefonisch bereikbaar, blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel.
Ook zijn patiënten vaak niet bekend met de klachtenprocedures en is de drempel om een klacht in te dienen soms hoog.

Ziekenhuizen zijn over het algemeen beter bereikbaar dan verpleeg- en verzorgingshuizen en zelfstandige behandelcentra en privéklinieken. Bij ziekenhuizen was in veertig procent van de gevallen meteen iemand bereikbaar voor het opnemen van een klacht. Bij behandelcentra en privéklinieken was dat dertig procent en bij verpleeg- en verzorgingshuizen 24 procent.

telefoongesprekVan de ziekenhuizen heeft tachtig procent iemand in dienst die is opgeleid om klachten af te handelen, tegenover twintig procent van de zelfstandige behandelcentra en privéklinieken.

Die hebben vaak een directielid of afdelingshoofd aangesteld voor het aannemen van klachten, wat volgens het Nivel een extra drempel kan zijn voor het indienen van een klacht.

bron: NU nl