Limburg gaat voor meer techniek in de zorg

De Provincie ondersteunt het initiatief van de gezamenlijke ROC’s (Arcus, Gilde en Leeuwenborgh) om een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Technologie in de Zorg te realiseren. In het CIV worden vakmensen opgeleid die ervoor gaan zorgen dat de nieuwe, innovatieve technologische oplossingen vertaald worden in de daadwerkelijke productie en toegepast in de brede zorgpraktijk. Dit CIV past, samen met het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) van Zuyd Hogeschool binnen het provinciale topsectorenbeleid, met name de topsector Life Sciences & Health. De CIV-EIZT-samenwerking is vergelijkbaar aan CHILL in de chemie.

De Provincie heeft een bijdrage van max. EUR 760.000,00 beschikbaar gesteld voor dit initiatief, waarschijnlijk zal echter maar EUR 510.000,00 nodig zijn. De centrumgemeenten in Zuid -Limburg (verenigd in Limburg Economic Development (LED)) zullen waarschijnlijk EUR 100.000,00 bijdragen en Zuyd Hogeschool nog eens EUR 150.000,00. De belangrijkste bijdrage komt echter van het ministerie van OCW, daarbij gaat het om EUR 1,14 miljoen. Het CIV past namelijk ook goed binnen het landelijke topsectorenbeleid.

Gedeputeerden Twan Beurskens (Economie), Bert Kersten (Onderwijs- en arbeidsmarkt) en Peter van Dijk (zorg): “De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige zorg-techniek-300x300uitdagingen van een vergrijzende en ontgroenende bevolking en een krappere arbeidsmarkt het hoofd bieden. Tegelijkertijd is technologie een middel om cliënten langer in staat te stellen om hun eigen regie en zelfstandigheid (in hun eigen woonomgeving) te behouden. Vakmensen met een gedegen, in dit geval MBO-, opleiding moeten er voor zorgen dat de innovatieve technologische producten en diensten geïmplementeerd worden in de brede zorgpraktijk en op een professionele wijze beheerd en onderhouden worden. Deze vakmensen zijn schaars en wij zijn blij dat het CIV gaat ze opleiden.”

Het CIV is een publiek-private samenwerking tussen de drie ROC’s, Zuyd Hogeschool, een groot aantal zorginstellingen en technologiebedrijven actief in de zorg. Het CIV is geen fysiek gebouw, maar in alle drie de ROC’s wordt een nieuwe opleiding, Zorg Technicus, ontwikkeld en ingevoerd. Verder worden in de bestaande zorgopleidingen en bijscholingsprogramma’s modules op het terrein van Zorg en Technologie ontwikkeld en ingevoerd.

bron: Provincie Limburg