Meer aandacht bestrijding zorgfraude

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk.

In het ordedebat van 12 maart 2013 heeft de Tweede Kamer verzocht om een schriftelijke reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars.

In deze brief informeert de minister over de achtergrond van de recente berichtgeving en over de maatregelen die zijn genomen. Daarna wordt ingegaan op de ketenaanpak als het gaat om de controle, toezicht en fraudebestrijding in de zorgsector structureel te verbeteren.

Documenten en publicaties
Kamerbrief over fouten in jaarrekeningen ziekenhuizen en fouten in jaarcijfers verzekeraars
Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, …

Kamerstuk | 26-03-2013 | VWS

bron: Rijksoverheid