Kennistafel ‘Richtlijnondersteuning in de huisartspraktijk’

9 april 2013 bij AC De Meern door Karel Nederveen, directeur bij ExpertDoc.
In een tijdsbestek van 2 uur hield Karel een fraaie presentatie over Richtlijnondersteuning in de huisartspraktijk. Het bedrijf ExpertDoc bestaat sinds 2006 en is een medisch elektronische uitgeverij.

De kennistafel ging dit keer in concreto over het gebruik van “gedigitaliseerde” richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). ExpertDoc zet NHG-Standaarden om in beslisregels die worden geactiveerd binnen de verschillende HuisartsInformatie Systemen (HIS). De richtlijnen zijn bedoeld om de huisarts te ondersteunen met informatie en kennis bij het maken van keuzes bij behandeling van patiënten.

Karel vertelde in vogelvlucht over de veranderende praktijk van de huisarts maar ook de verandering bij de huisarts zelf. De beroepsgroep feminiseert, er is een sterke afname van solo en duo praktijken en een sterke groei van groepspraktijken. Een fulltime huisarts heeft ongeveer 10.000 contacten met patiënten per jaar. Een gemiddelde huisarts heeft 2350 patiënten in de praktijk. De groep 75+ patiënten is grootafnemer van de aandacht van een huisarts.

Het aantal wetenschappelijke publicaties over medische kennis verdubbelt ruwweg elke 20 jaar. De NHG-Standaarden groeien de laatste jaren in een vergelijkbaar tempo, daar zijn er inmiddels al 100 van. De te bevatten kennis door een huisarts groeit helaas niet in hetzelfde tempo. Daarnaast zijn er nu bijvoorbeeld al meer dan 450 medische richtlijnen in NL. Bovendien heeft ieder specialisme zijn eigen richtlijnen, waarschijnlijk soms met een overlap. Al deze richtlijnen komen op papier uit maar dat blijkt gezien de enorme hoeveelheid onhandig om in de praktijk te gebruiken tijdens een consult met een patiënt.

Met subsidie van het Ministerie van VWS zijn ExpertDoc en het NHG in 2006 gestart met de ontwikkeling van gedigitaliseerde beslisondersteuning (NHGDoc) via het HIS.

Naar verwachting zullen eind 2013 circa 65% van de huisartsen NHGDoc kunnen gebruiken via hun HIS.

Door middel van een videopresentatie liet huisarts Bart van Pinxteren uit Utrecht ons zien hoe het systeem werkt en hoe het effectief gebruikt kan worden in de praktijk. Uit een veelheid van gegevens in het dossier maakt het systeem de huisarts attent op de voor betreffende aandoening op dat moment relevante gegevens. Ook worden door de intelligente wijze van koppelen van eerdere gegevens en nieuwe gegevens in het dossier alternatieve diagnoses gegeven of wordt een huisarts gemaand bijvoorbeeld bepaalde bloedwaarden opnieuw te meten. Bart gaf aan dat er meerdere manieren zijn om het systeem te gebruiken: de acties noteren of delegeren, dan wel NHGDoc integreren in het spreekuur en de patiënt betrekken bij het geheel. Dat laatste is het moeilijkst maar ook het meest motiverend, zowel voor huisarts als patiënt!

De levendige discussie die volgde ging vooral over de juridische aspecten van deze werkwijze maar ook over de wens om deze methode in te voeren bij andere medisch specialismen.

Het was een bijeenkomst met wat minder bezoekers dan gebruikelijk maar dat lag zeker niet aan de kwaliteit van de kennistafel. Het voordeel was wel dat er meer overheerlijke snacks per persoon te verdelen waren.

Karel en zijn collega’s, nogmaals zeer bedankt!

John Kreuze

Recente artikelen