Doorstart ´Campagneteam doktersassistent´

doktersassistente4Om patiënten goede zorg te kunnen bieden is een goede ondersteuning in de huisartsenpraktijk, het gezondheidscentrum, de huisartsenpost en andere eerstelijnssamenwerkingsverbanden van groot belang. Door diverse landelijke ontwikkelingen als een toenemende zorgvraag en een steeds grotere rol voor de eerstelijnszorg zijn er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners nodig. Maar op veel plaatsen is sprake van een tekort aan assisterenden in de huisartsenzorg. In 2010 en 2011 is door de sociale partners het project Campagneteam Doktersassistent gestart om de arbeidsmarkt voor doktersassistenten te verbeteren. Dit project wordt in 2013 onder de naam Campagneteam werken in de huisartsenzorg door de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) voortgezet en verder verbreed naar een goede arbeidsmarkt voor praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben een centrale plaats  in de eerstelijnsgezondheidszorg. De eerstelijnszorg speelt een grote rol bij het opvangen van de toenemende zorgvraag en de stijgende kosten. Hierdoor wordt het  takenpakket van doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds breder en intensiever. Van belang is daarom dat zij tijdens hun opleiding voldoende ervaring op kunnen doen in de praktijk en dat opleidingen worden aangepast aan dit intensievere pakket. Het Campagneteam heeft in het verleden met succes gewerkt aan oplossingen voor de arbeidsmarkt van doktersassistenten. Dit heeft een aantal concrete producten opgeleverd waarvan bij de werving en (stage)begeleiding van ondersteunend personeel gebruik kan worden gemaakt, zoals de Vacaturemonitor doktersassistent, de Regiowijzer arbeidsmarkt doktersassistent, de Stagewijzer doktersassistent en het Beroepsbeeld doktersassistent. Deze zijn te vinden via www.ssfh.nl

Campagneteam
In 2013 maakt het Campagneteam Doktersassistent een doorstart. De activiteiten worden voortgezet onder de vlag van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties. De activiteiten worden verder uitgebreid naar een goede arbeidsmarkt voor praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en physician assistants. De campagne zal doorgaan onder de naam Campagneteam werken in de huisartsenzorg.

De zorgomgeving verandert constant en de beroepen ontwikkelen zich in hoog tempo. Een overzicht van de recente ontwikkelingen ontbreekt. Om de beroepspraktijk meerwaarde te kunnen bieden start het Campagneteam werken in de huisartsenzorg met een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden interviews gehouden met verschillende experts uit het werkveld. Na deze verkenning worden de activiteiten voor 2013 en 2014 vastgesteld en beschikbaar gesteld via www.ssfh.nl.

Over de SSFH
De SSFH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om de arbeidsmarkt voor doktersassistenten en praktijkondersteuners te versterken. Voor meer informatie over de SSFH kunt u kijken op www.ssfh.nl.