PvdA: campagne tegen gehoorschade

gehoorschade-200x200De Partij van de Arbeid vindt dat er meer aandacht moet komen voor gehoorschade die met name jongeren oplopen tijdens het uitgaan. Gehoorschade is namelijk zeer gemakkelijk te voorkomen. Het is onnodig dat steeds meer jongeren permanente gehoorschade oplopen. Net zoals de PvdA het comazuipen onder de aandacht heeft gebracht, pakken wij ook de gehoorschadeproblematiek aan.

Update: De PvdA was op 5 mei aanwezig bij de bevrijdingsfestivallen in Utrecht en Amsterdam om daar oordopjes uit te delen.

De campagne tegen alcoholmisbruik door jongeren verlegde zich van ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief is’ naar feitelijk informatie over de onherstelbare hersenschade die jongeren oplopen door excessief drinken. De overheid raakte met de tv-spotjes een gevoelige snaar. Zodra het immers over blijvende gezondheidsschade gaat, voelen opvoeders zich duidelijk aangesproken. De toon van de alcoholdiscussie veranderde en deze zomer bepleitte de Eerste Kamer een alcoholverkoopverbod tot 18 jaar.

Vandaag werd bekend dat jonge mensen nog een ander gezondheidsprobleem over het hoofd zien. In de disco’s en muziekevenementen staat het geluid veel te hard. Steeds meer jongeren in Nederland lopen blijvende gehoorschade op omdat ze erop vertrouwen dat de discotheek de volumeknoppen wel aangepast heeft en de overheid daarop toeziet.

Beide veronderstellingen zijn niet waar. Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting, onder 130.000 stappers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, blijkt dat 40% zelfs de dag erna nog een piep- of een fluittoon hoort. Als hier niets aan gedaan wordt, verwacht men dat 20% van onze jongeren blijvende gehoorschade oploopt. Zij gaan dat merken, omdat ze al heel jong met een gehoorapparaatje moeten lopen, sommige beroepen niet meer kunnen kiezen of omdat zij moeten leren leven met een voortdurende fluittoon in het hoofd. Geen fijn vooruitzicht en extra pijnlijk als je weet dat het 100% te voorkomen is.

Ik pleit daarom voor een campagne zoals die tegen het alcoholmisbruik. Spotjes die nare lichamelijke gevolgen laten zien helpen, zo bleek uit een analyse van de alcoholcampagne. Zorg ervoor dat jongeren weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen en zorg ervoor dat de stappers aan de buitenkant van horecagelegenheden kunnen zien of ze een gehoorvriendelijke ruimte gaan betreden. Daarnaast zou de horecasector een keurmerk moeten regelen voor disco’s en evenementen die het goed doen. Hopelijk hoeven we dan niet bij wet voor te schrijven hoe de uitgaanswereld de schade moet beperken.

Lees hieronder mijn Kamervragen aan de minister van Volksgezondheid:

1. Bent u bekend met de verontrustende cijfers over gehoorschade bij jongeren?

2. Wat vindt u ervan dat steeds meer jonge mensen in Nederland door onwetendheid gehoorschade dreigen op te lopen?

3. Welke pogingen hebt u tot dusver ondernomen om onnodige gehoorschade te voorkomen of te beperken?

4. Bent u op de hoogte wat de meest effectieve interventiemethode is om mensen bewust te maken van de risico’s die zij lopen in discotheken en muziekevenementen?

5. Hebt u deze ingezet om ouders en kinderen voor te lichten over de gehoorschade door discotheken en muziekevenementen? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat het een groot probleem is dat mensen zich nog steeds niet bewust zijn van het gegeven dat veel discotheken en evenementen het aantal decibels schadelijk hoog laat oplopen, zoals uit dit onderzoek blijkt?

7. Wat vindt u ervan, dat de meeste mensen de overheid een toeziende en corrigerende taak toedichten in deze kwestie?
Bron: Nieuwsbank.nl