Ontslag dermatologen Catharina Ziekenhuis ongegrond

0
289

Persverklaring ontslagen dermatologen van het Catharina Ziekenhuis
De toelatingsovereenkomst tussen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en de voltallige maatschap Dermatologie is per 17 mei door het ziekenhuis ontbonden. De door het ziekenhuis aangevoerde ontslaggronden zijn door het Scheidsgerecht ongegrond verklaard.

Volgens de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis zouden de vier dermatologen naast de reguliere praktijk binnen het ziekenhuis een eigen privé praktijk hebben gevoerd. Het Scheidsgerecht concludeert dat de dermatologen niet verzekerde zorg uitsluitend hebben aangeboden in het belang van hun patiënten en niet voor persoonlijk gewin. Zij hebben te goeder trouw gehandeld volgens de Zorgverzekeringswet. Het verwijzen van patiënten naar de ZBC MohsA in Venray is gebeurd op basis van de professionele standaard, die bepaalt dat patiënten tijdig en adequaat voor hun huidkanker geholpen moeten worden.

Het opzeggen van de toelatingsovereenkomst is op basis van deze gronden ontoereikend verklaard. Het Scheidsgerecht wijst op de nodeloze escalatie tijdens het proces. Het ontbinden van de toelatingsovereenkomst is definitief geworden na een eenzijdig besluit van de Raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft tijdens het conflict verzoeken om inhoudelijk overleg en mediation afgewezen. Tijdens het conflict, dat nu ruim een jaar loopt, heeft het ziekenhuis doorlopend ongegronde beschuldigingen aan het adres van de dermatologen naar buiten gebracht.

De afdeling Dermatologie van het Catharina Ziekenhuis was het grootste perifere dermatologische opleidingscentrum van Nederland en (inter)nationaal geroemd. De maatschap was voorloper in de behandeling van huidkanker en vervulde een belangrijke rol in de opleiding voor dermatologen, Mohs-chirurgen, semi-artsen en physician-assistants. De dermatologen zullen buiten het Catharina Ziekenhuis – op een nog nader bekend te maken nieuwe werklocatie – hun praktijk een vervolg moeten geven.

De dermatologen betreuren de hele procesgang ten diepste. Hierbij is sprake van enkel verliezers: patiënten, de al jaren loyale medewerkers van de polikliniek dermatologie, collega’s, artsen in opleiding, het ziekenhuis en de dermatologen zelf.

ruzie arts dokter 1