Actie: 10-uursmaatregel: erop of eronder!

PGBLaat zien wie u bent, dat uw hulp voor u onmisbaar is en stuur vandaag nog uw foto met úw verhaal!
Bent u één van de 42.000 budgethouders die door de 10-uursmaatregel zijn pgb verliest per 1 januari 2014? En hebt u hulpverleners ingehuurd zonder diploma, bijvoorbeeld een naaste of een persoon bij u in de buurt? Laat zien dat uw hulp voor u onmisbaar is en stuur uw verhaal mét foto naar webmaster@pgb.nl .

Inhuur naasten
Iedere budgethouder die alleen begeleiding nodig heeft voor minder dan 10 uur per week en geen andere zorg, verliest per 1 januari zijn pgb. Voor veel mensen is dit een ramp. Bij deze pgb-maatregel komt iedere keer weer de discussie naar boven of je van je pgb wel iemand mag inhuren zonder diploma’s.

Dan gaat het om bijvoorbeeld inhuur van naasten cq familie, van bekenden en van ongediplomeerde begeleiders. Zeker nu de discussie speelt dat naasten meer moeten gaan mantelzorgen en staatssecretaris Van Rijn spreekt in zijn brief over het verstrekken van het pgb onder stringente voorwaarden. En dat terwijl er zulke goede zorg wordt geleverd door naasten, bekenden en andere ongediplomeerden, betaald uit het pgb.

Maak u zichtbaar voor het debat van 10 juni!
De medewerkers van Per Saldo praten zich schor, vertellen al uw verhalen, hebben de resultaten van de meldactie met Den Haag gedeeld, maar uiteindelijk blijft Den Haag kijken naar de cijfers. Daarom willen wij ú voor het grote debat van 10 juni zichtbaar maken. Maar dat kunnen wij niet zonder ú!

Hoe kunt u helpen?
Stuur een foto van uzelf (met of zonder hulpverlener) naar webmaster@pgb.nl en beantwoord de volgende 2 vragen:
1. Welke hulp krijgt u van uw begeleider? Dus wat doet u met uw begeleider en welke ondersteuning krijgt u van hem/haar?
2. Waarom kunt u alleen van uw eigen begeleider de benodigde zorg ontvangen en waarom kan een ander dat niet?

De mensen achter de cijfers
Mail uw foto (maak uzelf zichtbaar) en de antwoorden op deze twee vragen naar webmaster@pgb.nl . Wilt u ook uw telefoonnummer erbij doen? Bij eventuele vragen kunnen we contact met u opnemen.

Doet u dit zo snel mogelijk. Wij maken een bundeling van uw foto’s met uw antwoorden en zorgen dat dit tijdig voor het debat van 10 juni op de bureaus ligt van de staatssecretaris, ambtenaren en Kamerleden.
Bron: NPCF