Klachtenportaal Zorg, de nieuwe onafhankelijke klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg.

Array

Klachtenportaal Zorg biedt ZZP’ers de meest volledige klachtenregeling, aldus het IGZ. ZZP’ers in de zorg, ook wel Freelance Zorgverleners genoemd zijn zelfstandige zorgaanbieders. Iedere zorgaanbieder in Nederland dient een klachtenregeling te hebben met een klachtenreglement en een klachtencommissie. Veel zelfstandigen zijn hiervan niet op de hoogte. De verplichting tot het bieden van een klachtenregeling komt voort uit het recht van de cliënt te kunnen klagen over geleverde zorg, volgens de wet WKCZ.

Klachtenportaal Zorg is volledig onafhankelijk en voorzien van een professionele commissie. klacht ontevreden2Zorgvragers blijken weinig vertrouwen te hebben in de klachtafhandeling in de zorg, zonde, want klachten zijn hoe vervelend ook het signaal om te verbeteren. Behalve het behandelen van klachten geeft het aanbieden van de mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een klacht vertrouwen en straalt professionaliteit uit.

Bijzonder bij de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg is de betrokkenheid en de voeling met de zorgsector. Het menselijk aspect staat hoog in aanzien. Het indienen van een klacht is eenvoudig en alle klachten worden in behandeling genomen. “We gaan niet voor het aanwijzen van een schuldige, het zich voordoen van een klacht is voor betrokken partijen al pijnlijk genoeg. We richten ons op het vinden van een oplossing, waarbij het hoogst haalbare is het herstel van de zorgrelatie en vertrouwen” zo legt Geertman uit.

 

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen