KWF Kankerbestrijding honoreert 13 onderzoeksprojecten

kankercel_365x243-200x2006,7 miljoen voor grensverleggend kankeronderzoek
KWF Kankerbestrijding maakte gisteren bekend welke ingediende onderzoeksprojecten financiering ontvangen. Het gaat hier nu om dertien Nederlandse onderzoeksprojecten van zeer hoge kwaliteit, verspreid over diverse onderzoekscentra in het land. De projectleiders ontvangen een maximum bedrag van zo’n 560.000 euro wat eerder is opgehaald door donateurs, vrijwilligers en bedrijven. De duur van een project is minimaal twee en maximaal vier jaar. Deze ronde van projectfinanciering beslaat het gebied van fundamenteel (zes projecten), translationeel (zes projecten) en psychosociaal kankeronderzoek  (1 project).

KWF kent drie keer per jaar projectfinanciering toe. Voor deze tweede ronde hebben in totaal 89 onderzoekers een voorstel ingediend en zijn er 13 projecten gefinancierd met een totaal budget van 6.7 miljoen euro. Helaas zijn er ook deze ronde weer veel kwalitatief zeer goede voorstellen afgewezen omdat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar was.

Verschillende subsidievormen
KWF Kankerbestrijding kent verschillende subsidievormen om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren. In 2013 is er in totaal een budget van 83 miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoek en opleiding. De projectfinanciering van fundamenteel, translationeel en psychosociaal kankeronderzoek is een van deze subsidievormen en is wat budget betreft het meest omvangrijk.

Beoordeling wetenschappelijke raad
KWF Kankerbestrijding is een van de grootste financiers van kankeronderzoek in Nederland. Onderzoekers kunnen projectfinanciering op drie momenten per jaar een onderzoeksvoorstel indienen.De Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding adviseert over de kwaliteit van deze onderzoeksvoorstellen. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit gerenommeerde Nederlandse kankeronderzoekers. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen mede op basis van het oordeel van buitenlandse referenten. Op deze manier wordt een zorgvuldige beoordelingsprocedure gegarandeerd waarin de beste onderzoeksvoorstellen worden gefinancierd.

Bron:Nieuwsbank.nl