Provincie steunt hulp aan ouders met verstandelijke beperking

opvoeding-200x182De Provincie Limburg is voorstander om ouders met een verstandelijke beperking te leren hoe ze hun kind zelf kunnen opvoeden. Dit sluit aan bij de visie dat hulp bij de opvoeding zoveel mogelijk gericht dient te zijn op versterking van de eigen kracht van ouders.

Dit blijkt uit een besluit van Gedeputeerde Staten om een aantal instellingen te ondersteunen bij het project Ouder en Kind dat in Kerkrade wordt gerealiseerd. In dit project, gestart in maart 2011, leren 26 ouders met een verstandelijke beperking een woonsituatie te creeren waarin kinderen zich veilig en op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Zestien ouders wonen in een appartementencomplex in Kerkrade, tien ouders krijgen hulp thuis.

Was hulp aan ouders met een verstandelijke beperking in het verleden vooral gericht op bescherming van het kind door middel van een uithuisplaatsing, vernieuwde inzichten hebben geleerd dat wanneer het ouders lukt zelf hun kind op te voeden, dit goed is voor zowel de ouders en hun eigenwaarde, als voor (de hechting van) het kind.

In dit project werken de instellingen Radar, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, XONAR en William Schrikker Jeugdbescherming samen. Wet- en regelgeving belemmerden een dergelijke samenwerking in het verleden. Maar nu gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor alle zorg voor jeugd, is er hierop vooruitlopend al ruimte om te experimenteren met dergelijke samenwerking.

Gedeputeerde Jeugdzorg, Peter van Dijk, vindt dat dit project precies past in het beleid om ouders te leren zelf hun problemen op te lossen en hun aan te spreken op hun eigen kracht en sociale netwerk. Hierdoor kan het beroep op veel duurdere professionele hulp worden teruggedrongen. “Dit soort initiatieven verdienen navolging,” zegt Van Dijk.

Het totale project kost ruim EUR 1,3 miljoen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om EUR 429.908,- tot 2015 bij te dragen. Eerder verleende de Provincie al een bijdrage van EUR200.000,-

Meer informatie nodig? Kijk op de website: www.radar.org/kind/ouder&kind