Subsidie voor innovatie die langer thuis wonen met parkinson mogelijk maakt

ParkinsonNetPatienten met parkinson de mogelijkheid bieden langer thuis te wonen en meer controle geven over hun eigen zorgproces, dat is het doel van het project ParkinsonNeXt. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk en wensen van patienten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. ParkinsonNeXt ontwikkelt producten om de zorg efficienter te gaan gebruiken en om gezonder te gaan leven. Op 2 juli nam Gedeputeerde Staten van Gelderland het besluit ParkinsonNeXt te steunen met EUR 1.092.895 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast ontvangen zij een provinciale bijdrage van EUR 500.000 en een rijksbijdrage van EUR 400.000.

ParkinsonNeXt betreft een samenwerking tussen het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen en een aantal bedrijven: Topicus Zorg, Zorg Invest, de Praktijk Index BV, Focus Cura Zorginnovatie B.V., Monpellier Venture LTd. en Simultrainer Europe BV. Zij gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van (digitale) zelfzorgproducten die patienten helpen om optimaal gebruik te maken van de medische zorg. Daarnaast worden patienten ondersteund met ICT-producten om de regie op het eigen behandelplan te vergroten, in samenspraak met behandelaars.

Zorg op afstand
“Een voorbeeld van een te ontwikkelen product is een hometrainer”, vertelt Bas Bloem, hoogleraar en medisch hoofd van het Parkinson Centrum van het UMC St Radboud. “Deze hometrainer wordt gekoppeld aan het dossier van de arts en de patient. De patient kan thuis op de hometrainer gaan zitten en de resultaten van het fietsen worden vervolgens opgeslagen in het zorgdossier. Op die manier kan de fysiotherapeut op afstand volgen hoe actief zijn patient is en begeleiding geven. De patient kan zijn eigen scores vergelijken met anderen”.

ParkinsonNet is een van de organisaties die een belangrijke rol zal spelen in het project. Het is een landelijk netwerk van zorgprofessionals die zich inzetten voor hoogkwalitatieve zorg aan mensen met Parkinson. “Wij hebben enorm veel expertise opgebouwd in de Parkinsonzorg”, zegt Marten Munneke, directeur van ParkinsonNet. “Die expertise en de inbreng van patienten zullen we gebruiken om te zorgen dat de producten die ontwikkeld worden ook echt bruikbaar en nuttig zijn”.

Privacyvriendelijk
Het uitwisselen van data tussen patienten, behandelaars en zorgverzekeraars moet op een gebruiksvriendelijke manier gebeuren en op een manier die in overeenstemming is met de privacywetgeving. Om een systeem te ontwerpen dat voldoet aan deze eisen zijn de informaticahoogleraren Bart Jacobs en Eric Verheul van de Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. Jacobs ijvert al jaren voor een betere bescherming van de privacy bij de uitwisseling van gegevens; Eric Verheul, die veel ervaring heeft met ict-projecten in de gezondheidszorg, ontwierp een technologie om gegevens over iemands gezondheidstoestand zo te versleutelen dat niemand in het netwerk meer te zien krijgt dan nodig is “We hopen dat het systeem dat we de komende jaren gaan opzetten een voorbeeld wordt voor hoe je op een privacyvriendelijke manier gevoelige informatie kunt delen”, zegt Jacobs. “Het
ParkinsonNet netwerk is een mooie omgeving om dat te testen”.

Voordelen voor onderzoek
Niet alleen de patient en de arts hebben baat bij de data die worden verkregen, ook voor zorgverzekeraars en onderzoekers leveren de producten belangrijke informatie op. Zorgverzekeraars krijgen met de uitkomst van deze producten steeds beter zicht op waar goede zorg wordt geboden tegen een betaalbare prijs. Onderzoekers krijgen toegang tot een grote groep patienten en kunnen real life data verzamelen, waarmee ze meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen UMC St Radboud en de Radboud Universiteit. Daar waar het Parkinson Centrum van het UMC St Radboud een groot netwerk in de gezondheidszorg heeft, ontwikkelde projectcooerdinator Thea van Kemenade met een team vanuit de Radboud Universiteit (Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica en Faculteit der Managementwetenschappen) een privaat netwerk van interessante en gemotiveerde bedrijfspartners. Zo ontstond een dynamisch team dat er, met veel succes, samen de schouders onder gezet heeft.