Vaststellen van de status van wild-type RAS belangrijk voor aanvang behandeling met Vectibix

Array

Voordat er begonnen wordt met de behandeling met panitumumab (Vectibix) is het van belang om de RAS status van de tumor vast te stellen. Dit moet worden  bepaald door een ervaren laboratorium met een gevalideerde testmethoden.

Panitumumab moet alleen gegeven worden aan patiënten met wild-type RAS gemetastaseerd coloncarcinoom. De contra-indicatie voor panitumumab in combinatie met oxaliplatine-bevattende chemotherapie betreft nu alle patiënten met gemuteerd RAS of met onbekende RAS-status. Een verkorting van de progressievrije overleving (PFS) en de totale overleving (OS) zijn ook waargenomen bij patiënten met andere RAS-mutaties dan alleen KRAS-exon 2, die pantimumab kregen in combinatie met FOLFOX versus FOLFOX alleen.

chemotherapieDit schrijft de firma Amgen in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar oncologen die pantimumab voorschrijven, pathologen verantwoordelijk voor het onderzoeken van de RAS status van tumoren en ziekenhuisapothekers.

Panitumumab wordt voorgeschreven voor de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom, d.w.z. kanker van de dikke darm en endeldarm die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Panitumumab wordt gebruikt bij patiënten wier tumorcellen een niet-gemuteerd (wild) ‘RAS’ bevatten. Als RAS gemuteerd is, wordt het inhiberende effect van panitumumab op de tumorgroei, omzeilt.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een ‘Direct Healthcare Professional Communication’ op de hoogte gebracht. Klik hier voor een overzicht van DHPC’s.

Bron: CBG-MEB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen