59 belangrijke volksgezondheidsproblemen gemonitord

1
389

hartstilstandHet RIVM heeft een nieuwe selectie gemaakt van ziekten voor het monitoren van de volksgezondheid. Maagkanker en tuberculose zijn uit de selectie verwijderd, burn-out en hartstilstand hebben hun entree gemaakt. Het is voor het eerst sinds 1991 dat de selectie van ziekten systematisch is herzien.

De nieuwe selectie die in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is gemaakt omvat 59 ziekten. Net als de vorige selectie gaat het in de nieuwe selectie uiteraard nog steeds om sterfte en morbiditeit, maar daarnaast ook om kosten en maatschappelijke participatie, twee thema’s die hoog op de maatschappelijke agenda staan. De nieuwe selectie reflecteert niet alleen veranderingen in ziektepatronen, maar ook in maatschappelijke discussies.

Burn-out nieuw in de selectie
Zestien ziekten zijn verwijderd uit de selectie, elf ziekten zijn toegevoegd. Zo is maagkanker uit de selectie, omdat deze ziekte nu minder vaak voorkomt dan twintig jaar geleden. Ook verkoudheid is verwijderd, omdat de gevolgen ervan voor een individu niet groot zijn. Nieuw in de lijst zijn bijvoorbeeld burn-out en persoonlijkheidsstoornissen, beide vanwege de belemmeringen voor participatie.

Input voor landelijk beleid
Sinds 1993 brengt het RIVM elke vier jaar de VTV uit, waarin de volksgezondheid in Nederland staat beschreven. Het ministerie van VWS gebruikt deze informatie om de landelijke nota Volksgezondheidsbeleid op te stellen. Belangrijke maatstaven voor de volksgezondheid zijn de omvang van ziekten en aandoeningen en de gevolgen hiervan voor patiënt en samenleving.
Bron: RIVM

1 REACTIE

  1. En de 60e aandoening heet HOLLANDITIS.

    Deze term geeft uitdrukking aan de balansverstoring door een zeker ongenoegen wat onder mensen leeft. Zo kennen we de term uit de jaren 80 in protest tegen kruiswapenraketten.

    In de tegenwoordige tijd kunnen we term toepassen op het constateren van ongenoegen wat leeft onder de bevolking (ook medici) naar aanleiding van de vele medische schandalen die de pers bereiken. Tevens kunnen we hierbij dan ook nog een nieuw ontdekte aandoening aankondigen: VERTEBRALE PENETRITIS; een psychiatrische aandoening waar onder andere Dr. Jassen Steur onder lijdt. Deze aandoening kent een Middeleeuwse voorloper: ‘Dos Poignarder au Couteau’ (mes in je rug)

Comments are closed.