Echtscheiding lang niet altijd een vechtscheiding

echtscheidingReactie vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators op uitzending Zembla
Donderdag 10 oktober 2013, stelde het documentaireprogramma Zembla, dat wordt uitgezonden door de VARA, misstanden aan de kaak omtrent het thema ‘vechtscheidingen’. In de uitzending kwamen onder meer ervaringsexperts aan het woord, maar niet de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, kortweg ‘vFAS’ genoemd. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator kijkt naar oplossingen voor eventuele geschillen, die ertoe moeten leiden dat de relatie tussen ex-partners niet onnodig wordt beschadigd, waardoor een echtscheiding kan uitmonden in een vechtscheiding. De vFAS is van mening dat het voor beide partners zeer belangrijk is om de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen, zeker als er kinderen betrokken zijn. De vFAS zet zich dan ook al jarenlang in voor scheidingsmediation.

Merendeel scheidingen kent goede afloop
Volgens de vFAS kun je van een vechtscheiding spreken als ex-partners niet alleen elkaars belangen uit het oog zijn verloren, maar ook die van hun kinderen. In de aflevering van Zembla wordt onder meer gesteld dat het aantal vechtscheidingen de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. De vFAS is van mening dat, elke vechtscheiding er een te veel is. Niet elke procedure houdt echter een vechtscheiding in, aldus de vFAS. Het is mede ten gevolge van de ingevoerde wetgeving, zoals gezamenlijk ouderlijk gezag, en de crisis waardoor het aantal procedures zal zijn toegenomen. Volgens CBScijfers zijn echter 82 % van de echtscheidingsprocedures ofwel op gezamenlijk verzoek ofwel zonder tegenspraak. Dat betekent dat de procedures waarin de partijen het met elkaar oneens zijn 18 % van alle zaken bedraagt. Een deel daarvan ontpopt zich als een vechtscheiding.

Uit elkaar, met respect voor elkaar
De vFAS zet zich in voor het belang van het kind. Een ouderschapsplan, waarin afspraken worden vastgelegd, is volgens de vereniging een goed begin. Daarnaast is de vFAS van mening dat je als ex-partners met elkaar moet blijven overleggen. In de loop der jaren veranderen situaties en ook dan zal er moeten worden gekeken wat het beste is voor het kind. Denk aan een kind dat ineens speciaal onderwijs behoeft, ver van huis. Professionele begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan, met expertise op zowel familierechterlijk gebied als bemiddelende vaardigheden, biedt in zulke gevallen uitkomst. De vFAS maakt zich hard dat ex-partners wanneer mogelijk schikken en zoeken naar een goede, duurzame oplossing. Op dit moment wordt er vaak onnodig geprocedeerd, aldus de vFAS. Dit brengt hoge kosten met zich mee en het nodige (juridische) getouwtrek. De vFAS wil daarom dat duurzame oplossingen worden beloond. Ook stelt de vFAS dat de advocaat een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zo zal hij de cliënt moeten wijzen op het feit dat er geen onderbouwing is of een bepaalde beschuldiging niet in het belang is van de zaak.

Veel langslepende en dure procedures
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil in totaal Euro 150 miljoen bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. De vFAS concludeert dat het voor duizenden burgers met een laag inkomen praktisch onmogelijk wordt gemaakt om in de toekomst bijstand te krijgen. Een persoon met een jaarinkomen op bijstandsniveau zou bijvoorbeeld een bijdrage moeten betalen van 335 euro in geval van echtscheiding. Een enorme uitgave op de maandelijkse financiële balans. Mede hierdoor, maar ook dankzij de crisis is de stap naar zelfredzaamheidproducten die onder andere goedkoop via het internet verkrijgbaar zijn, zoals online echtscheidingsprocedures zonder enige vorm van besprekingen, snel gezet. De vFAS vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De vFAS-advocaten merken namelijk dat ex-partners zich na het inwinnen van dergelijke informatie en adviezen zich alsnog tot een gespecialiseerde familierechtadvocaat moet wenden. Deze moet de in het verleden gemaakte fouten of omissies herstellen. Vaak brengt dit de nodige kosten en langslepende procedures met zich mee. Met alle gevolgen van dien, ook voor de eventuele betrokken kinderen.

Dit is een origineel bericht van vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

Over de vFAS
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de aangesloten leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De advocaat-scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen.

Bron: ANP Perssupport