Nieuwe hoogleraar fysiotherapie

Array

Voor het stimuleren van onderzoek naar bewegend functioneren wordt een nieuwe leerstoel  “Fysiek functioneren bij chronische aandoeningen” ingesteld bij het Maastricht UMC+.

Het algemene doel van de nieuwe leerstoel “Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases”  is innovatie, onderzoek en onderwijs op het terrein van fysiotherapie te bevorderen. Het onderzoeksprogramma is gericht op behoud en bevorderen van het bewegend functioneren van  mensen met chronische aandoeningen, mede door ontwikkeling en gebruikmaking van innovatieve zorgtechnologie. De onderzoekers gaan samenwerken met regionale, landelijke en internationale onderzoeksinstituten en allerlei zorgpartners.

fysiotherapieDe leerstoel wordt bekleed door dr. Nico van Meeteren, fysiotherapeut en neurowetenschapper. Hij is in 1994 gepromoveerd op fundamenteel onderzoek naar schade en herstel van het bewegingsapparaat  en sinds 2011 directeur bij TNO van het innovatiegebied “Levenslang Gezond”.

De leerstoel  wordt ondergebracht bij het onderzoeksinstituut CAPHRI, onderdeel van het Maastricht UMC+, en betreft een samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)TNO en het Center for Care Technology Research (CCTR).

Bron: Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen