AMC start opleiding Health Informatics voor zorgprofessionals

0
191

De eerste groep zorgprofessionals begint 11 november met de deeltijdopleiding Health Informatics in het AMC. De opleiding biedt zorgverleners handvatten voor het toenemende gebruik van ICT binnen de gezondheidszorg.

Zorginstellingen maken steeds meer gebruik van innovatieve informatie- en communicatietechnologie voor het verbeteren van de zorg. Zorgverleners worden daardoor vaker bij ICT-projecten betrokken, maar hebben daar vanuit hun opleiding nauwelijks bagage voor meegekregen. hand digitaalDe opleiding Health Informatics leert zorgprofessionals om zorginnovaties met behulp van ICT te realiseren. Het onderwijs binnen Health Informatics is gebaseerd op de praktijk van de deelnemers. Doordat de opleiding bestaat uit e-learningmodules kunnen de deelnemers het onderwijs volgen op de plaats en het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Deelnemers kunnen ook losse modules volgen.

De master Health Informatics begint met de module ‘Dossiervoering: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik’. Hierbij leren studenten om een dossier in te richten volgens nationale en internationale standaarden voor gegevensopslag en -uitwisseling, waardoor het mogelijk wordt om gegevens eenmalig vast te leggen en daarna te gebruiken voor meerdere doeleinden. Dit scheelt veel tijd en kosten en voorkomt fouten.

In de loop van 2014 komen er meer modules beschikbaar, zoals ‘de beginselen van de informatica’, ‘eHealth en zelfmanagement’, ‘selectie, inrichting en implementatie van EPD’s’, ‘strategisch informatiemanagement’ en ‘ICT ter ondersteuning van ketenzorg’.

Meer informatie over Health Informatics is te vinden op www.amc.nl/healthinformatics

Bron: AMC