Belonen van voorschrijfgedrag huisartsen loont

0
239

Huisartsen die door zorgverzekeraars beloond worden op basis van hun voorschrijfgedrag, schrijven het beste volgens de richtlijnen voor. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in zijn jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van het voorschrijfbeleid van huisartsen. Goed volgens de richtlijnen voorschrijven voorkomt hoge geneesmiddelen- en zorgkosten, en vergroot de kwaliteit en de veiligheid van het medicijngebruik. Lees het rapport (pdf).

Achmea en Zorg en Zekerheid belonen huisartsen als ze hoog scoren op voorschrijfindicatoren. Huisartsen die niet beloond worden door de zorgverzekeraar, scoren beduidend lager. recept papier‘Meer zorgverzekeraars zouden dit beleid moeten volgen want het werpt duidelijk vruchten af’, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. ‘Maar uit het onderzoek blijkt ook dat het zinvol is om te investeren in het FTO-overleg. Hoe hoger het niveau en de kwaliteit van dit overleg, hoe beter huisartsen volgens de richtlijnen voorschrijven’. In het overleg maken huisartsen en apothekers afspraken over het voorschrijfbeleid. Zowel voor de zorgverzekeraars als de zorgverleners is het volgens het IVM dus zinnig om werk te maken van het FTO.

Grote verschillen
Het is het achtste jaar dat het IVM de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen toetst. Tussen huisartsen zijn er grote regionale verschillen in voorschrijfgedrag, met name als het gaat om bloeddrukverlagende middelen. Zo schrijven huisartsen vaak AII-antagonisten voor, terwijl in de richtlijnen staat dat patiënten beter eerst een ACE-remmer gebruiken. De Limburgse huisartsen scoren het laagst op de voorschrijfindicatoren, de huisartsen werkzaam in de regio Zwolle het hoogst.

Bron: IVM

 

Vorig artikelEnige Zeeuwse abortuskliniek sluit
Volgend artikelFlorise Lambrechtsen winnares Albert Schweitzer Prijs 2013
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is hét instituut dat gespecialiseerd is in het verspreiden van informatie en effectieve oplossingen voor een goed, veilig, betaalbaar, doelmatig en verantwoord medicijngebruik. Wij kunnen organisaties een totaalpakket van onze producten en diensten aanbieden, of een combinatie daarvan. Zo gaan (multidisciplinaire) implementatietrajecten vaak gepaard met (praktijk)onderzoek en door het IVM ontwikkelde voorlichtings- en werkmaterialen. Ons volledige nascholingsaanbod en de link naar onze digitale leeromgeving vindt u onder Voorlichting en scholing zorgverleners. Veel (werk)materialen voor het Farmacotherapieoverleg (FTO) en folders, brochures en e-learningcursussen vindt u in onze webshop. Het IVM helpt zorgprofessionals ervoor te zorgen dat iedereen goede en veilige geneesmiddelen krijgt. Wij doen ons werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk en geven informatie uit onverdachte hoek. Ons doel is zorgprofessionals helpen nog beter te worden in hun werk, zodat patiënten daar optimaal van profiteren. Vandaar ons motto: wij maken u beter!