St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis onderzoeken samenwerking

overname samenDe St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gaan samen de mogelijkheden tot een samenwerking onderzoeken. Bekeken wordt hoe en op welke punten zij elkaar kunnen aanvullen om zodoende patiënten in de regio een zo’n breed mogelijk palet aan zorgverlening te kunnen blijven garanderen. De raden van bestuur en de medische staven van beide organisaties starten met een verkenning naar de mogelijkheden en vormen van samenwerking met behoud van het eigen karakter en profiel. In de loop van 2014 zal nadere besluitvorming plaatsvinden.

Basiszorg en hoogspecialistische zorg binnen handbereik
De St. Anna Zorggroep verwacht door de samenwerking het brede pakket aan specialistische ziekenhuiszorg aan de patiënten in haar verzorgingsgebied te kunnen blijven garanderen. Ananz (woonzorgcentra voor ouderen) en Topsupport (medisch sportgezondheidscentrum) die samen met het St. Anna Ziekenhuis deel uit maken van de zorggroep, bieden tevens een goede aanvulling op de dienstverlening van het Catharina Ziekenhuis. Zij bieden kansen voor een soepele doorstroom naar vervolgzorg en goede ketenzorg. Het Catharina Ziekenhuis verwacht door de samenwerking haar topklinisch en topreferent profiel te versterken. De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis werken momenteel overigens al samen op het gebied van (interventie)cardiologie.

Zorggeld effectief te besteden
“Door de toenemende complexiteit van de zorg en door de blijvende noodzaak om zorggeld effectief te besteden, groeien ziekenhuizen en zorginstellingen meer naar elkaar toe. Verzekeraars en de overheid sturen hier mede op aan. Samen kunnen we hogere kwaliteit en veiligheid bereiken, innoveren, de zorg betaalbaar en dichtbij houden,“ verduidelijken de beide voorzitters Ed Rutters (St. Anna Zorggroep) en Piet Batenburg (Catharina Ziekenhuis).

Uitstekende zorg dichtbij
“Overal in de gezondheidszorg ontstaan nu grotere verbanden van organisaties. Samen kunnen we grotere aantallen patiënten helpen met zowel uitstekende reguliere zorg als topklinische zorg dichtbij,” aldus Rutters en Batenburg. De komende periode wordt nader onderzoek gedaan naar de verwachte meerwaarde van samenwerking. Hierbij vindt tevens consultatie van belanghebbenden plaats. Uitgangspunten bij de verkenning zijn verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg in de regio. Samenwerken biedt mogelijkheden om krachten te bundelen op medisch-inhoudelijk en medisch ondersteunend gebied, ketenzorg, innovatie, e.d. “Ook kunnen we zo een uitdagende werkomgeving voor professionals blijven bieden,” aldus de beide voorzitters.