Samen werken aan toekomstbestendige ouderenzorg in de regio

nachtzorgTwaalf aanbieders van verzorging, verpleging en thuiszorg in Zuidoost-Brabant werken samen aan het verbeteren van de beschikbaarheid van verzorgenden, verpleegkundigen en artsen in de avonden, nachten en weekenden. Door met elkaar samen te werken, verwachten zorgorganisaties de zorg tijdens nacht/avond/weekend beter en efficiënter te organiseren.

Ervaringen met samenwerken in de nacht zijn opgedaan in het project Zorgcirkels. Hierin wordt door medewerkers uit de ouderen- en thuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg samengewerkt in een specifiek gebied.

Voortbouwend op Zorgcirkels wordt nu ook gewerkt aan gezamenlijk georganiseerde beoordeling van verpleegkundige vragen, de aanwezigheid van voldoende verpleegkundigen in een gebied, en aan de inzetbaarheid en beschikbaarheid van specialisten ouderengeneeskunde. Voor de medische zorg wordt samengewerkt met huisartsenorganisaties.

De twaalf zorgaanbieders investeren allen zelf  in de genoemde samenwerking en worden daarnaast voor dit project financieel ondersteund vanuit het zorgkantoor CZ in het kader van een Innovatieproject voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg.

Deelnemende organisaties zijn: Amaliazorg, Ananz, Archipel, Joris Zorg, Land van Horne, RSZK, Savant Zorg, Sint Annaklooster, Valkenhof, Vitalis WoonZorg Groep, de Zorgboog, Zorggroep Sint Maarten.

Het betreft geheel Zuidoost-Brabant: Eindhoven en omgeving, Peelland, en De Kempen.