Mondiale blik op gezondheidszorg is nodig en kan!

ziekenhuis_1In Nederland raken binnenkort duizenden zorgverleners hun baan kwijt. Dit is een verontrustende ontwikkeling. De Nederlandse bevolking, inclusief ons zorgpersoneel, vergrijst. En het aantal chronische zieken neemt toe. Het is zeer waarschijnlijk dat op termijn een ernstig zorgpersoneelstekort zal ontstaan. Maar het huidige beleid is hier niet voldoende op afgestemd.

Wat staat ons in Nederland te wachten als de overheid en zorgactoren onvoldoende investeren in het opleiden van medisch personeel? Mogelijk maken we dan gebruik van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie (EU) en gaan we zorgpersoneel werven in andere Europese landen. Zorgverleners zijn uiteraard vrij om een baan over de grens aan te nemen, maar dit is geen structurele oplossing voor onze toekomstige tekorten.

Zorgverleners zullen naar verwachting van het ene Europese land naar het andere migreren en er zal ook medisch personeel van buiten de EU naar Europa trekken. Maatregelen zijn nodig om personeelsschaarste, waar ook ter wereld, te voorkomen. De gedragscode van de WHO voor ethische werving van buitenlands zorgpersoneel kan hierbij ondersteunend zijn. Daarnaast geldt ook de Europese gedragscode voor ethische werving van medisch personeel in ziekenhuizen. Belangrijk is dat deze richtlijnen geintegreerd worden in het beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zo kan via MVO-beleid ook mondiale verantwoordelijkheid een plek krijgen.

Radboudumc
Helaas blijkt uit een meting van Royal HaskoningDHV dat veel Nederlandse ziekenhuizen de gedragscodes nauwelijks naleven. In een artikel op het online zorgplatform Skipr roept Wemos ziekenhuizen op rekening houden met de mondiale gevolgen van hun zorgpersoneelsbeleid en wijst zij hen op de meerwaarde van de implementatie van beide gedragscodes. Wij geloven dat het ontwikkelen van gezondheidszorgbeleid vanuit een mondiaal perspectief goed mogelijk is en dat het kan helpen bij het stellen van prioriteiten. Het Radboudumc is hier een goed voorbeeld van. Zij geeft in haar strategiedocument `Duurzaamheid in de genen’ aan rekening te houden met het `mondiale perspectief bij het werven van personeel, zodat we niet onbedoeld bijdragen aan buitenlandse tekorten.’ Dit voorbeeld laat goed zien dat ons werk effectief is.

Uitbuiting
Ook bij de zorg voor chronisch zieken en ouderen is een wereldwijde langetermijnblik essentieel. Nu de Nederlandse overheid mantelzorg propageert, is de inhuur van goedkope buitenlandse zorgverleners een aantrekkelijke optie. Dit brengt risico’s met zich mee, zoals de schending van hun rechten. Berichten uit 2013 over de uitbuiting van buitenlandse werknemers in de 24-uurs thuiszorg bevestigen dit. Actiz, de Branchevereniging voor Zorgondernemers, benadrukt in een artikel op Skipr dat passende maatregelen, zoals behoud van werkgelegenheid, nodig zijn om inhuur van zorg op de
`zwarte markt’ te voorkomen. Wemos onderzoekt momenteel deze ontwikkelingen.

Voldoende zorgpersoneel voor iedereen overal ter wereld staat voor ons altijd voorop. Daarom pleit Wemos voor een duurzaam zorgpersoneelsbeleid met een mondiale focus.
Bron: Nieuwsbank.nl/Wemos