Pluim voor kinderarts-MDL

Array

Hoe wordt de kwaliteit van zorg en behandeling in ziekenhuizen gewaardeerd door ouders van kinderen met IBD. Dit heeft de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) onderzocht.

De kinderarts-MDL en de MDL-arts worden het best beoordeeld met een algemeen rapportcijfer van 8,4. Er is aan de respondenten (70) gevraagd wat de ervaring is met de kinderarts algemeen, de kinderarts-MDL en de MDL-arts. Op een aantal aspecten is een rapportcijfer gegeven. De kinderarts haalt over de hele linie wat lagere cijfers, maar nog altijd dikke voldoendes. Het verschil is het grootst op het gebied van deskundigheid. De kinderarts-MDL en de MDL-arts krijgen een 8,7 en de kinderarts een punt lager, namelijk een 7,7. duim-omhoog goed pluimDe meeste kinderen (53) zijn nu onder behandeling bij de kinderarts-MDL. Alleen de oudere kinderen (vanaf zeventien jaar) zijn onder behandeling bij de MDL-arts.

In het algemeen wordt de kinderarts-MDL gezien als een arts die de patiënt serieus benadert en voldoende tijd neemt voor de patiënten en de zaken op een begrijpelijk manier uitlegt. Punt van aandacht zijn de beslissingen die genomen worden over de behandeling of de medicatie. Dit wordt in sommige gevallen niet of in mindere mate in gezamenlijkheid met de patiënt en de ouders besloten.

Wat vinden patiënten het belangrijkst bij de IBD -zorg:
1. de aanwezigheid van een kinderarts-MDL;
2. inspraak in de behandeling;
3. het hebben van één hoofdbehandelaar;
4. de bereikbaarheid van de MDL-afdeling;
5. de aanwezigheid van de gespecialiseerde kinderverpleegkundige.

Meer resultaten kunt u lezen op de website van de CCUVN.

Recente artikelen