Beter en slimmer: zichtbare kwaliteit voor de patiënt

kwaliteitHelderheid scheppen in de kwaliteit van zorg, dat is de opgave waar het nieuwe Zorginstituut Nederland (ZiNL) voor staat. Minister Edith Schippers sprak vandaag bij de startbijeenkomst in Amersfoort: ‘Patiënten moeten weten wat goede zorg is. Wat ze mogen verwachten en wat ze kunnen verwachten en waar ze moeten zijn om die goede zorg te krijgen. Tegelijkertijd moeten we de regeldruk die daaromheen is ontstaan te lijf gaan, daarom ben ik blij dat u nu aan de slag kunt. Het is tijd voor een grote schoonmaak!’

ZiNL gaat dit doen door samen met het veld eenduidige meetinstrumenten en zorgstandaarden voor de kwaliteit van zorg te maken. Hierdoor moet een einde komen aan de wildgroei van keurmerken, registraties, accreditaties en indicatoren die nu in de zorg plaatsvindt.

CVZ wordt Zorginstituut Nederland
Het voormalige CVZ heeft vanaf 1 april 2014 als extra taak om de kwaliteit van de zorg voor iedereen – patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars – inzichtelijk maken. Met deze belangrijke nieuwe taak verandert ook de naam; CVZ heet vanaf nu Zorginstituut Nederland (ZiNL).

Kwaliteitsinstituut onderdeel van Zorginstituut Nederland
Met de start van Zorginstituut Nederland wordt een proces afgerond dat 5 jaar geleden is gestart. Het is namelijk ook meteen de officiële oprichting van het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en vergelijkbare informatie over de zorg (cure en care) publiceren. Hierdoor wordt het voor zorgverzekeraars gemakkelijker om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder. Het Kwaliteitsinstituut wordt een slank en flexibel onderdeel van Zorginstituut Nederland.

Bron: Rijksoverheid