Gebruik toevalsbevindingen op CT-scan

0
786

Toevallige bevindingen bij het uitvoeren van een computertomografie (CT-scan) kunnen bijdragen aan het voorspellen van drie belangrijke ziekten: hart- en vaatziekten, chronische obstructieve longziekten (COPD) en heupfracturen.

Onderzoeker Pushpa Jairam van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht toont met haar promotieonderzoek aan dat allerlei CT afwijkingen, die niet direct met de indicatie en de klachten van de patiënt samenhangen, toch een belangrijke pijler kunnen zijn voor toekomstige problemen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 82% van de patiënten, die onderzocht zijn, positief staat tegenover het gebruik van toevalsbevindingen voor het voorspellen van toekomstige ziekten.

sm20832_mi_08_optimized-00046587~10Door de steeds toenemende beeldkwaliteit en het gebruik van de CT-scan van de borstholte worden radiologen regelmatig geconfronteerd met toevalsbevindingen waarvan de betekenis niet duidelijk is. Dit vormde de aanleiding tot de opzet van de PROgnostic Value of unrequested Information in Diagnostic Imaging (PROVIDI) studie. Longafwijkingen zoals emfyseem en luchtwegwandverdikking, die gedetecteerd worden op diagnostische CT-scans van de borstholte, kunnen worden gebruikt als signalen voor vroege detectie van toekomstige ziekenhuisopnames of overlijden ten gevolge van een aanval van chronische obstructieve longziekten.

Indelen in risicocategorieën
Daarnaast is er een risicoscore ontwikkeld en gevalideerd, die gebaseerd is op toevalsbevindingen op de CT-scan die wijzen op slagaderverkalking. Deze risicoscore kan patiënten goed indelen in risicocategorieën die toegepast worden in de huidige richtlijnen voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Het rapporteren van toevalsbevindingen kan gebruikt worden als een effectieve strategie om vroegtijdig hoog risico patiënten te identificeren bij wie actieve behandelingen nodig zijn om het probleem op te lossen of beter nog, te voorkomen. Om met zekerheid te kunnen zeggen dat het gebruik van toevalsbevindingen op CT-scan van de borstholte, en dus ook het gebruik van de voorspelregel, kosteneffectief is en leidt tot minder ziekenhuisopnames of overlijden, is nog meer onderzoek in de praktijk nodig. “Zo moeten we nog kijken op welke manieren de radiologen hun bevindingen moeten rapporteren om het beste resultaat te krijgen”, aldus Pushpa Jairam.

Promotie
Pushpa Jairam is onderzoeker bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht en promoveert 10 april om 16:15 uur in het Academiegebouw te Utrecht. Haar promotoren zijn prof.dr. Y. van der Graaf, prof.dr. W.P.T.M. Mali, dr. H.M. Verkooijen en dr. P.A. de Jong

Bron: UMC Utrecht