Ggz- instellingen bezuinigen op psychotherapeutische behandelingen

BEZUINIGINGDit is een origineel bericht van Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Ggz-instellingen verkleinen hun capaciteit voor goede psychotherapeutische behandelingen, zo melden leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Bij bezuinigingen staan psychotherapeuten bovenaan de lijst voor ontslag. Cliënten kunnen hierdoor steeds minder een beroep doen op goede op wetenschappelijke evidentie berustende psychotherapeutische behandelingen, terwijl die voor veel psychiatrische aandoeningen juist de eerste keus behandeling is.

Uit de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt de psychotherapeut één van de steunpilaren van onze geestelijke gezondheidszorg te zijn. Dit geldt zowel voor de specialistische zorg als voor de basiszorg (Marktscan GGZ, 2014, p. 38). Alle ondervraagde verzekeraars hebben de psychotherapeut de afgelopen jaren als hoofdbehandelaar gecontracteerd.

Sinds minister Schippers (VWS) een onafhankelijk advies heeft gevraagd over het hoofdbehandelaarschap in de ggz, is er grote onzekerheid ontstaan. Tot het advies er is, kan de psychotherapeut- zo heeft de minister vorig jaar uitdrukkelijk gesteld – hoofdbehandelaar zijn. Toch zijn er ggz- instellingen waar dat nu ineens niet meer het geval is. Dit ‘voorsorteren’ is zeer schadelijk voor zowel voor de patiënten als voor de beroepsgroep.

Het lijkt erop dat instellingen zich genoodzaakt zien om keuzes te maken die ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Soms gebeurt dit op instigatie van de betreffende zorgverzekeraar, die de dienst uit lijkt te gaan maken op een terrein waarop zij inhoudelijke deskundigheid mist.

De NVP heeft de brancheverenigingen GGZ Nederland en MEER GGZ om opheldering gevraagd.
Bron: ANP Perssupport