Kwaliteit in verpleeg- en verzorgingshuizen moet beter

Array

zorgen-bezorgd-300x300Patiëntenfederatie NPCF: ‘niet wachten op het volgende rapport, nu doorpakken’.
Patiëntenfederatie NPCF is zeer bezorgd over de kwaliteit van de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. In een rapport dat 12 juni  is verschenen constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de verbetering van de kwaliteit langzaam gaat. “Te langzaam,” reageert Wilna Wind, algemeen directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Komende veranderingen
“Met alle veranderingen die we in de langdurige zorg nog op ons af krijgen, baart dit rapport mij grote zorgen. De instellingen krijgen straks vooral met complexe patiënten te maken die veel meer zorg nodig hebben en die daar echt afhankelijk van zijn. Kwaliteit van zorg is dan letterlijk van levensbelang.” Patiëntenfederatie NPCF vindt de resultaten aanleiding voor overleg met staatssecretaris Van Rijn, de IGZ, Actiz en BTN. “We moeten niet wachten op het volgende rapport in 2016 waaruit blijkt dat het in 2014 nog steeds niet in orde is. We moeten nu doorpakken.” Wind benadrukt dat instellingen ook naar elkaar moeten kijken en van elkaar moeten leren.

Ernstig
Het rapport van de IGZ is gebaseerd op honderden bezoeken. Daaruit blijkt dat 87 procent van de instellingen die zijn bezocht, niet voldoen aan de normen voor medicatieveiligheid. Van de 148 zorgaanbieders waarbij de Inspectie keek wat er wordt gedaan om infecties te voorkomen, voldeed 64% niet of helemaal niet aan de norm. De inspectie spreekt grote zorgen uit over de kennis en vaardigheden van medewerkers. Die schieten te kort bij de zorg die mensen nodig hebben. Medewerkers blijken vaak zeer gemotiveerd maar bestuurders slagen er volgens de Inspectie lang niet altijd in om er ook voor te zorgen dat dit tot goede zorg leidt. Patiëntenfederatie NPCF noemt deze resultaten ernstig.

“De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar ze moeten door. Soms vergeten ze ook dingen door de drukte. Ik heb veel bewondering voor het personeel.” (bewoner)

Communicatie
Hardnekkig blijft daarnaast het probleem van goede communicatie met mensen. Wilna Wind: “Uit onze laatste meldactie over Gedwongen Verhuizen blijkt dat er niet écht wordt geluisterd naar mensen. We zien te vaak dat uit een oppervlakkige peiling naar tevredenheid wordt geconstateerd dat het wel goed gaat. Maar wil je echt weten hoe mensen zorg ervaren, wat hun kwaliteit van leven is en wat goed gaat en wat beter moet, dan moet je met mensen in gesprek. Echt naar mensen luisteren. Daar moet verandering in komen, en dat zal een positief effect hebben op de kwaliteit van zorg.”

“Ik ben 92. Ik word hier goed verzorgd. De mensen die hier werken doen erg hun best, ze zijn altijd bereid om je te helpen. Soms wordt er wel eens iets vergeten omdat ik vaak door verschillende medewerkers geholpen wordt. Ze zeggen dan dat ze het zullen doorgeven aan hun collega, maar dat vergeten ze dan. Ik vind dat de communicatie tussen het personeel beter zou kunnen.” (bewoner)

Zorgplannen naleven
Het inspectierapport toont ook aan dat er vaak wel zorgplannen worden gemaakt, maar dat die lang niet altijd worden nageleefd. Wind: “Het zorgleefplan is er niet voor niks, en het is veel meer dan een administratieve verplichting. Het moet de leidraad zijn voor zorg die moet zijn afgestemd op de behoefte en situatie van degene om wie het gaat. We horen nogal eens van mensen dat ze gevraagd worden om snel een handtekening onder het zorgleefplan te zetten zodat weer aan de verplichting is voldaan. Terwijl als er écht mee wordt gewerkt, het uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Daar gaat het om, niet om het vergroten van de bureaucratie.”

Vraag aan bewoners (n=1020) > Bent u tevreden met uw zorgplan?
In 67% van de gevallen zijn cliënten tevreden met het zorgplan. Dat is opvallend, want in 31% van de gevallen zeggen zij er geen overleg over te hebben gehad. Bij contactpersonen ligt dit percentage op 62%.

Contactpersonen geven aan dat het zorgplan ongeveer in 68% van de gevallen (n=1020) besproken wordt. Cliënten zeggen dat dit in 42% van de gevallen wordt gedaan. De modus voor de frequentie ligt volgens familieleden op 1-2 keer per jaar, volgens de cliënten op minder dan 1 keer per jaar.

Bron: Rapportage ‘Uw mening, onze zorg’ – augustus 2010
Kwaliteitsinformatie moet zichtbaar
Wilna Wind benadrukt het belang van openheid van informatie over kwaliteit. “Uit het rapport blijkt hoe groot de verschillen tussen instellingen zijn. In sommige instellingen wordt uitstekende zorg verleend, zijn bewoners en patiënten tevreden en krijgen ze op onze site ZorgkaartNederland hoge cijfers. In andere instellingen zie je het tegenovergestelde beeld. Het is belangrijk dat mensen toegang hebben tot informatie over deze verschillen. Welke zorginstelling is goed, waar zorgen ze goed voor je kwetsbare vader of moeder, en waar niet? Nu zijn die verschillen voor mensen niet inzichtelijk. Ook dat moet veranderen.”

> Kijk hier voor het rapport van de Inspectie

Bron: NPCF

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen