Eigen regie, een sociaal begrip

0
338

De focus van kwaliteit van zorg verschuift naar kwaliteit van leven voor de cliënt. Dichtregelen maakt plaats voor faciliteren en ruimte geven. Ruimte voor de cliënt, de zorgverlener en de zorgorganisatie. De tijd van de afhankelijke cliënt en de zorgverlener die wist wat de cliënt nodig had, is voorbij. Nu gaat het om zelfsturing, eigen regie. En eigen regie vormt de verbinding tussen kwaliteit van leven en zelf- en samenredzaamheid.

zelfmanagement-300x225ActiZ heeft een position paper geschreven voor zorgorganisaties, zorgprofessionals en beleidsmakers. Hierin leggen we uit wat wij verstaan onder eigen regie, en waarom dat om een andere rolopvatting vraagt van alle betrokkenen. De brochure geeft een duidelijke invulling van het begrip eigen regie zoals dat in onze visie centraal staat.

Download Brochure

Als drieslagfolder na te bestellen in de webshop van ActiZ

Bron: ActiZ