Nog altijd grote behoefte aan ondersteunend personeel huisartsenzorg

Array

Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Er is echter nog steeds sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18%. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1% tegenover 4,3% in 2013 (Figuur 1). Doorgaans wordt 2 tot 3% onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Figuur 1
Figuur 1. Ontwikkeling van het landelijke percentage vacatures (vacaturegraad) bij praktijkondersteuners.
* In de meting van februari 2014 werden voor het eerst de aantallen vacatures voor POH’s somatiek en –ggz uitgesplitst.

Werving praktijkondersteuners
Het duurt gemiddeld 113 dagen om een vacature voor een praktijkondersteuner (POH) te vervullen. Dit komt niet doordat er de afgelopen maanden zo weinig vacatures vervuld zijn, maar vooral doordat het aantal vacatures sterk is toegenomen.

Vraag naar doktersassistenten
De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690 (zie Figuur 2). Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

Figuur 2
Figuur 2. Ontwikkeling van het landelijke percentage vacatures (vacaturegraad) bij doktersassistenten.

Samen werken aan oplossingen
De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het fonds stelt bijvoorbeeld een financiële vergoeding beschikbaar aan werkgevers die een opleidingsplaats bieden. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners-ggz. Ook wordt voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject gemaakt dat het huidig competentieniveau verstevigt.

Over de Vacaturemonitor
Doktersassistenten en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het functioneren van de huisartsvoorziening. Als hun vacatures niet snel en goed opgevuld kunnen worden komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat daarom door Kiwa Carity drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, stappen te ondernemen. De Vacaturemonitor juni 2014 vindt u op: http://ssfh.nl/activiteiten/campagneteam-werken-in-de-huisartsenzorg/vacaturemonitor/.

Bron: SSFH, www.ssfh.nl.

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen