VKIG: Nieuwe versie ‘Stroomschema klachtmogelijkheden’

0
497

Inmiddels is een nieuwe versie van het stroomschema beschikbaar, waarin is opgenomen dat de klachtenfunctionaris voorziet in o.a. een bemiddelingsgesprek en aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen.

Het stroomschema met klachtmogelijkheden is actueel nu het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt herzien (Wkkgz) nu dit op 9 september a.s. op de agenda staat van de Eerste Kamer. Met deze wet wordt de laagdrempelige opvang en begeleiding verder versterkt door o.a. het verplicht aan te stellen van een klachtenfunctionaris. Er zijn verschillende klachtloketten, elk met een ander doel. Uit onderzoek blijkt dat de gekozen klachtweg vaak niet voldoet aan de behoefte van de patiënt. Een klacht kan hierdoor onnodig escaleren, met alle nadelen van dien.

stroomschema

‘Meer duidelijkheid in klachtenopvang’ Stroomschema klachtmogelijkheden helpt patiënten met een klacht beter hun weg te vinden 
Patiënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening kunnen vanaf juli 2014 gebruik maken van  het ‘stroomschema klachtmogelijkheden’. Het stroomschema biedt een overzicht van de verschillende wegen die de patiënt ter beschikking staan om werk te maken van zijn klacht. De vereniging  van klachtenfunctionarissen in instellingen voor  gezondheidszorg, VKIG, en medische aansprakelijkheidsverzekeraars Centramed en MediRisk namen in nauwe samenwerking met koepels van patiënten, belangenbehartigers en zorgverleners het initiatief tot het ontwikkelen van  het stroomschema. Aanleiding hiervoor was dat de gekozen klachtweg vaak niet voldoet aan de behoefte van de patiënt. Een klacht kan hierdoor onnodig escaleren, met alle nadelen van dien.

Herstel van vertrouwen
Patiënten willen serieus genomen worden. Ze willen weten wat er is gebeurd, zo nodig excuses en voorkomen dat het een ander ook kan overkomen. Een persoonlijk gesprek met de betrokken zorgverleners en herstel van het vertrouwen kan vaak escalatie voorkomen. Als patiënten daarna of daarnaast nog andere doelen willen nastreven zoals vergoeding voor de geleden schade en/of maatregelen, kunnen ze altijd andere klachtwegen bewandelen. Een op de behoefte van de patiënt afgestemde klachtweg vormt de sleutel tot een goede en tevreden klachtenafhandeling. Een patiënt dient niet zomaar een klacht in. Inventariseren van wat een patiënt wil met zijn klacht en wat hij van een bepaalde klachtweg verwacht is van belang. Open en zorgvuldige communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. Een op de behoefte van de patiënt afgestemde klachtweg vormt de sleutel tot een goede en tevreden klachtenafhandeling. In veel zorginstellingen zijn er klachtenfunctionarissen die de patiënt kunnen bijstaan bij klachten en het zoeken van zijn klachtweg. De klachtenfunctionaris kan alle betrokkenen voorzien van informatie, advies en ondersteuning en kan, indien gewenst, bemiddelen tussen de patiënt en de zorgverlener. Het stroomschema biedt een overzicht van de verschillende klachtmogelijkheden en kan de patiënt helpen een keuze te maken die aansluit bij zijn persoonlijke behoefte.

Stroomschema klachtmogelijkheden wijst de weg
Het stroomschema is een hulpmiddel. Via  dit schema wordt duidelijk dat er verschillende klachtloketten zijn, elk met een ander doel. Dit overzicht helpt de patiënt een keuze te maken die aansluit bij zijn persoonlijke behoefte. In veel zorginstellingen zijn er klachtenfunctionarissen die de patiënt kunnen bijstaan bij klachten en het zoeken van zijn klachtweg. De klachtenfunctionaris kan alle betrokkenen voorzien van informatie, advies en ondersteuning en kan, indien gewenst, bemiddelen tussen de patiënt en de zorgverlener.

Klik op de link voor het Stroomschema: Stroomschema klachtmogelijkheden – 20 augustus 2014 (PDF)

Bron: VKIG

 

Vorig artikelVerminderde vruchtbaarheid, uw eigen schuld, dus zelf betalen
Volgend artikelOpen dag VUmc Cancer Center Amsterdam
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.