Betere en goedkopere zorg dankzij datavergelijking

geef geld krijg geldGoede database en transparantie geven zorgaanbieders voorsprong
Dankzij een databank met gegevens van duizenden patiënten met eenzelfde aandoening, kunnen medisch behandelaars tegenwoordig nauwkeurig voorspellen welke behandeling het meest succesvol is voor een individuele patiënt. In een open gesprek over de impact en consequenties van de verschillende behandelopties, bepalen patiënt en arts vervolgens samen welke behandeling de voorkeur heeft. Shared decision making heet deze nieuwe benadering. Patiënten zijn er tevreden over en het is ook nog eens goedkoper voor de maatschappij, omdat mensen sneller terug kunnen keren naar hun oude (werk)omgeving.

Systemen van verzekeraars en vergelijkingssites vergelijken en beoordelen zorgaanbieders al op steeds meer factoren. Daarbij gaat het niet alleen om globale beoordelingen in de vorm van één cijfer voor een zorginstelling, maar om ervaringen op het niveau van aandoeningen en zelfs individuele behandelaars. Deze beoordelingen helpen patiënten om de best passende zorg te vinden en te kiezen.

Peer groups hebben voorspellende waarde
Door meer specifieke data te verzamelen – met name van de zorgaanbieders zelf – is nóg meer winst te behalen. Gezondheidswinst en financiële winst. Xpert Clinic, een zelfstandig behandelcentrum voor hand- en polszorg dat zowel eenvoudige, primaire behandelingen als ingewikkelde hersteloperaties uitvoert, bewijst dit met het ‘Pulse’ uitkomstenregistratiesysteem. In deze database voeren zowel arts, therapeut als patiënt online gegevens in. Het systeem vormt op basis van patiënt- en behandelgegevens peer groups, die model staan voor nieuwe patiënten met dezelfde aandoening in vergelijkbare omstandigheden. Op basis van gegevens uit de peer group kiezen patiënt en behandelaar in goed overleg de meest kansrijke behandeling. Reinier Feitz, Medisch Directeur van Xpert Clinic: “Het Erasmus Medisch Centrum doet onderzoek naar hand- en polsaandoeningen en put hierbij uit onze database. Zo werken we ook mee aan promotieonderzoek.”

Snijden in de kosten
Na elke behandeling licht Xpert Clinic de hele zorgketen door, vanaf het eerste telefoontje tot het laatste bezoek van de patiënt. Feitz: “Hierdoor kunnen we bepalen in welke delen van de keten geen waarde is toegevoegd aan de behandeling of de beleving van de patiënt. Medische handelingen, operatieve ingrepen of fysiotherapie die onvoldoende waarde toevoegen, hoeven in het vervolg niet meer worden aangeboden. De zorgketens worden daarmee steeds sterker en de ervaren kwaliteit gaat omhoog.”

Tot slot staat ook een klanttevredenheidsonderzoek standaard op het programma. Feitz: “Wij hechten erg aan transparantie. Dit onderzoek gaat over de benadering door de arts, de geleverde informatie, de therapie en het uiteindelijke resultaat. We delen die informatie intern met alle betrokken medewerkers, wat hen in staat stelt hun werkwijze te verbeteren. Mede hierdoor wordt onze kliniek ervaren als een stimulerende werkomgeving.” Dat Xpert Clinic de lat hoogt legt, weten niet alleen medewerkers, maar ook patiënten te waarderen. Zij beoordelen hun behandeling met gemiddeld een 8,41.