Groot deel van alle taxiritten goed verlopen

auto-rijdenDe start van Klomp als nieuwe taxivervoerder van clienten is naar tevredenheid verlopen. De door sommigen geuite vrees dat het mogelijk een chaos zou worden, is niet uitgekomen. Dankzijde inzet van velen, niet alleen in het vervoer, maar ook medewerkers op de locaties, is het gelukt de eerste
dagen goed door te komen. Niet alles ging gelijk goed, maar daar was rekening mee gehouden, omdat het een hele grote operatie betreft.

De eerste dag ging het ‘s morgens bij ongeveer twintig ritten niet naar wens. Daar liepen clienten veel vertraging op of werd een enkele client niet opgehaald. Er zijn alsnog maatregelen getroffen waardoor iedereen toch vervoerd kon worden. Op veel andere plekken ging het weer heel goed. Zo
zijn alle kinderen bij It Bijehus (Talant) naar tevredenheid en op tijd gebracht. Een mooie prestatie.

Lange tijd is het spannend geweest, want zoals iedereen via de media heeft kunnen horen, zien of lezen, hebben we bij de voorbereiding erg veel tegenwerking gehad. De voormalige vervoerders Oenema en Witteveen hebben bewust van alles gedaan om te voorkomen dat chauffeurs zouden overstappen, terwijl dat wel vanaf het begin de inzet is geweest van Alliade en Taxi Klomp. Een overstap tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Chauffeurs stappen over

Onder meer door de grote inzet van Taxi Waaksma, die met onze afdeling vervoer en Taxi Klomp een grote rol heeft gespeeld in de voorbereiding en planning van alle ritten, is het toch gelukt op tijd klaar te zijn. Gelukkig zijn de laatste dagen – toen het de chauffeurs en ritbegeleiders duidelijk werd dat ze aan het lijntje waren gehouden – nog een flink aantal chauffeurs en ritbegeleiders overgestapt naar Klomp. Daardoor had niet ieder client te maken met nieuwe gezichten.

Nog steeds lopen niet alle ritten vlekkeloos, omdat ook niet iedere dag hetzelfde is. Met man en macht wordt er iedere dag weer aan gewerkt de planning te verbeteren. Waar er de eerste dag nog een paar ritbegeleiders in busjes ontbraken, waren deze er dinsdag wel. Zo zien we het iedere dag beter worden en daar zijn we blij mee. We verwachten een paar weken nodig te hebben om weer als vanouds te kunnen rijden.

Meldpunt blijft
Het meldpunt met de bekende telefoonnummers en de e-mailadressen (bij hoge urgentie: 0512 – 38 45 70 of vervoer@alliade.nl en bij minder spoed: 0512 – 38 45 90 of klachtenvervoer@alliade.nl) blijft voorlopig in de lucht om iedere dag snel een actueel beeld te hebben van wat eventueel niet goed gaat. Problemen kunnen dan ook snel worden opgelost en ritten aangepast zodat die problemen zich later niet meer voordoen.

De afgelopen weken is veel over Zorggroep Alliade geschreven en gezegd. In veel gevallen kritisch of ronduit negatief en gebaseerd op onjuiste informatie. Onder andere de FNV, die steeds onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan haar leden, droeg ertoe bij dat er nu chauffeurs zonder werk zitten, terwijl dat niet nodig was geweest. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden, ook via de media.

Dag en nacht bezig
Naast die kritische geluiden waren er ook steunbetuigingen, zoals de reactie van een medewerker van Talant van wie de man een van de betreffende chauffeurs is. Zij heeft het verhaal van twee kanten kunnen volgen en schreef: “Mijn man is zo’n chauffeur die aan het lijntje is gehouden zodat ze (de voormalige vervoerders) konden voorkomen dat de chauffeurs bij Klomp aan het werk konden. Er zijn zelfs medewerkers die een verlenging van twee maanden kregen zodat ze niet voor Klomp aan het werk zouden gaan. ”

“Ik heb zondag gezien dat Klomp en Waaksma er alles aan deden een goede en overzichtelijke planning rond te krijgen. Er waren planners bij die al twee dagen en nachten bezig waren, waarvan hun baas zei: die hebben zich zo ingezet, als het allemaal achter de rug is krijgen ze van ons een lang weekend weg!! Dat noem ik nou waardering hebben voor je medewerkers. Ik wens de mensen heel veel succes de eerste week en dan denk ik dat de rust snel weer keert.”

Bron: Nieuwsbank.nl