VWS: Kwaliteit van de zorg sterk verbeterd, zorguitgaven gestabiliseerd

0
254

Kwaliteit van de zorg sterk verbeterd, zorguitgaven gestabiliseerd
De Nederlandse zorg behoort tot de beste van Europa. De kwaliteit van onze zorg neemt hand over hand toe. Steeds meer ziekten zijn te herkennen, te genezen of goed te behandelen. De levensverwachting is sterk gestegen en mensen leven langer zonder beperkingen dan ooit te voren. Chronisch zieken hebben dankzij goede gezondheidszorg minder last van hun ziekte en kunnen in de maatschappij blijven participeren. Ook zijn er grote stappen gezet om de patientveiligheid te verbeteren, zo is de vermijdbare sterfte in ziekenhuizen de laatste jaren met 50% gedaald. Preventie en gezondheidsbescherming leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid van mensen en de betaalbaarheid van de zorg. Het is zaak voor de hele zorgsector om de ingezette lijn de komende jaren vast te houden. Onze ambitie is en blijft: toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit voor iedereen.

krijg geef geldStabilisatie zorguitgaven
De groei van de collectieve zorguitgaven is op het laagste niveau van deze eeuw. De groei bedroeg in de periode 2005-2010 circa +5,7% gemiddeld per jaar. In de periode 2011-2015 is de groei ruim gehalveerd naar circa +2,3% gemiddeld per jaar. Van 2014 op 2015 wordt zelfs verwacht dat de zorguitgaven min of meer gelijk blijven. De daling van de groei is toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars.

Door maatregelen te nemen in overleg met betrokken partijen worden niet alleen de kosten beheerst, ook kan deze kabinetsperiode voluit worden ingezet op de kwaliteit en het toekomstbestendiger maken van de zorg.

Veranderingen 2014

Hervorming langdurige zorg
Het aantal ouderen in Nederland is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Maar steeds minder ouderen kozen voor een plek in een instelling. Mensen wonen liever thuis. Met hun eigen vertrouwde spullen om zich heen, in de buurt die ze kennen. Ook als niet alles meer vanzelf gaat, is dat mogelijk. Met ondersteuning van vrienden en familie kom je een heel eind. Vergeet niet: zo gaat het nu ook al heel vaak. Omdat we het normaal vinden om elkaar te helpen. In Nederland verlenen meer dan 2,5 miljoen mensen mantelzorg. Ook dat is iets om trots op te zijn.

Dat mensen langer thuis willen wonen, is een ontwikkeling die al decennia lang aan de gang is. Het kabinet past de zorg daarop aan. Met maatwerk. En dat is dus voor iedereen weer net even anders. De zorg blijft bij de huisarts en de wijkverpleegkundige. De gemeenten organiseren de ondersteuning. Zij kunnen dat het beste en hebben daar veel ervaring mee. Hoe dichterbij de zorg en ondersteuning worden geregeld, hoe beter.

We bieden mensen de keuze om langer thuis te wonen. Als het thuis niet meer gaat, dan is er altijd een plek in een instelling. De beslissing om te verhuizen kan moeilijk zijn en is vaak ook verdrietig. Maar soms is het de beste oplossing. Want in een verpleeghuis ben je 24 uur per dag omringd door mensen die met hart en ziel voor je zorgen. Die zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd: thuis als het kan, in een verpleeghuis als het moet.

De veranderingen in de zorg kunnen voor mensen ingrijpend en moeilijk zijn. Maar we laten in dit land niemand aan z’n lot over. We maken deze omslag juist omdat we ervan overtuigd zijn dat de zorg beter kan. Omdat we alleen tegemoet kunnen komen aan de groeiende vraag naar zorg als we het anders organiseren. Omdat de zorg ook in de toekomst betaalbaar moet blijven. We willen zorg die aansluit op de wensen van mensen, met zorgverleners die trots zijn op hun werk.

Jeugdwet
Kinderen verdienen een goede start. Niet elk kind krijgt zo’n start. Daarom willen we kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, beter beschermen, beter begeleiden en beter behandelen. Dat maken we mogelijk met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten nemen vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp. Een gezin krijgt dan niet meer te maken met allerlei verschillende hulpverleners en instanties. Het motto is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Wijkverpleging in basispakket
De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten. De wijkverpleging zal vanaf 2015 worden betaald door de zorgverzekeraar. De eigen betalingen voor verpleging en verzorging komen te vervallen en de wijkverpleging valt niet onder het eigen risico.

Raming premie zorgverzekering

VWS komt elk jaar op Prinsjesdag met een raming van de nominale premie zorgverzekering voor het komende jaar. Voor 2015 raamt VWS een nominale zorgpremie van 1211 euro op jaarbasis. Dit betekent een verhoging van iets minder dan 10 euro per maand ten opzichte van 2014. De premie komt daarmee naar verwachting uit op het niveau van 2012 en 2013. De premieraming is niet de premie voor 2015, de zorgverzekeraars bepalen zelf de daadwerkelijke premie. Deze maken zij voor eind november bekend.

De stijging wordt allereerst veroorzaakt door de uitbreiding van het basispakket met de wijkverpleging. De premie van de langdurige zorg, waar de wijkverpleging vandaan gaat, daalt hierdoor en komt in 2015 uit op 9,65% van het belastbaar inkomen. Ten tweede hebben verzekeraars de afgelopen jaren de premie lager vastgesteld dan geschat. Daardoor hebben gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers in 2014 meer dan de wettelijk vastgestelde 50% betaald en burgers minder. Dit wordt rechtgetrokken in 2015. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen daalt hierdoor van 5,4 naar 4,85%.

Eigen risico
Doordat de kostengroei op het laagste niveau van de eeuw staat, blijft de indexatie van het eigen risico dit jaar beperkt. Ondanks de uitbreiding van het basispakket met de wijkverpleegkundige stijgt het eigen risico in 2015 met 15 euro naar 375 euro. De eigen betalingen voor verpleging en verzorging, die voor een patient al gauw rond de 700 euro of meer kunnen bedragen, komen te vervallen

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag voor mensen met de laagste inkomens gaat in 2015 omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag en het grensinkomen waarboven mensen geen toeslag meer ontvangen wordt gebaseerd op de daadwerkelijke zorgpremie. Deze wordt eind november bekend.

Voor een volledig overzicht van alle veranderingen, beleidswijzigingen en prioriteiten van het ministerie van VWS voor 2015 klik hier.

Bron: Min VWS