Hagenaars verzekerd van hulp bij huishouden

0
364

sociaal-werkDertienduizend Hagenaars kunnen ook de komende twee jaar rekenen op de hulp bij het huishouden die zij nodig hebben. Het Haagse college van B&W wil hiervoor extra geld ter beschikking stellen ter compensatie van bezuinigingen van het Rijk. De verdere plannen over de inrichting van de zorg en ondersteuning in 2015 en 2016 liggen vanaf maandag 29 september zes weken ter inzage in de stadsdeelkantoren en i-Shops en digitaal op denhaag.nl.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er extra taken bij op het gebied van de zorg. Gemeenten krijgen minder geld dan de rijksoverheid had om deze taken uit te voeren. Behalve de compensatie voor de hulp bij het huishouden maakt de gemeente Den Haag ook extra middelen vrij voor vrijwilligers, de ondersteuning van mantelzorgers en het Buurthuis van de Toekomst. Hierdoor kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zelfredzaam blijven en actief deelnemen aan de samenleving.

Wie ondersteuning nodig heeft kan ook na 1 januari op goede zorg blijven rekenen. De gemeente Den Haag wil hierover goede afspraken maken met zorgaanbieders en ontwikkelt een wijkgerichte aanpak. Hierbij spelen de sociale wijkzorgteams een belangrijke rol. Zij gaan zich richten op de meest kwetsbare burgers in de Haagse wijken. In deze teams werken gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties samen.

Het beleidsplan van de gemeente Den Haag is opgesteld voor 2015 en 2016. Dit zijn overgangsjaren zonder grote veranderingen, waarin iedereen zich kan voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Vanaf 2017 wil de gemeente de nieuwe wijkgerichte aanpak volledig invoeren.