‘Minister Schippers verdraait uitspraak Europees Hof van Justitie om patiënt recht op vrije artsenkeuze te ontzeggen’

0
503

Professoren wijzen bewindsvrouw op complete tekst EU-wet
Minister Schippers (Volksgezondheid) verdraait een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om zo haar plannen voor inperking van de vrije artsenkeuze door te zetten. In haar misleidende argumentatie beroept ze zich op slechts de eerste zin van de uitspraak om de gedetailleerde context daarna gemakshalve weg te laten. Deze context laat echter zien dat hoe de bewindsvrouw ook wendt of keert, ze er niet aan ontkomt de voorgenomen wetswijziging naar de prullenbak te verwijzen.

vrij keusDat stellen de twee prominente deskundigen prof. dr. Gareth Davies, hoogleraar Europees Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en prof. mr. dr. Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht naar aanleiding van uitlatingen van de minister over hun diepgaand onderzoek naar de Europeesrechtelijke aspecten van de voorgestelde wetswijziging. Het onderzoek, verricht in opdracht van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, toont aan dat de voorgenomen inperking van de vrije artsenkeuze in strijd is met de Europese wet.

Verdraaien uitspraak Hof
‘De minister stelt bij herhaling dat het Europees Hof van Justitie inperking van de vrije artsenkeuze toestaat uit overweging van kostenbesparing. Maar dat is slechts een verdraaide waarheid’, stelt Ger Jager, voorzitter van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze.

Jager: ‘Schippers vertelt er niet bij in welke gevallen het Hof dat toestaat. Het Hof beschrijft tot in detail dat kostenbeperkende maatregelen alleen mogelijk gerechtvaardigd zijn bij een behandeling waarvoor een of meer ziekenhuisovernachtingen gemoeid zijn, of het gebruik van speciale dure medische apparatuur. Dat heeft dus niets te maken met het ontzeggen van onze vrije keus voor bijvoorbeeld een internist, reumatoloog, psycholoog, kinderarts, noem maar op. Daar blijven we niet overnachten, en er staan ook geen tonnen kostende medische apparaten.’

‘De wetswijziging waardoor patiënten zelf niet meer voor hun vertrouwde arts kunnen kiezen, maar er een door de zorgverzekeraar krijgen toegewezen, zal voor geen enkele Nederlandse rechtbank standhouden als Schippers haar plannen doorzet. De Europese Commissie is dan zelfs verplicht in te grijpen en kan ons land een boete opleggen als terugtrekken van de wijziging te lang op zich laat wachten. Dat kan zelfs een verdraaide waarheid niet tegenhouden.’

Martin van Putten, woordvoerder Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze