ANT: gemengde gevoelens over tarievenbesluit NZa

0
409

“Blij met duidelijkheid voor tandartsen, zorgen over kwaliteit van mondzorg”
De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft gemengde gevoelens over het tarievenbesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de aangekondigde korting van 5,15 procent. De ANT is blij dat er na anderhalf jaar wachten eindelijk duidelijkheid is voor de sector met betrekking tot de tarieven, tegelijkertijd maakt de organisatie zich zorgen over de tarieven voor implantologie (-19%) en de mogelijke invloed op de kwaliteit van de mondzorg in zijn algemeen. “Het wordt voor de patiënt op papier misschien iets goedkoper in de toekomst, maar we moeten oppassen dat de kwaliteit van de mondzorg niet naar de middelmaat gaat.

tandartsDe ANT is van mening dat de tarieven deels te laag zijn en vooral te weinig gedifferentieerd om toptandheelkunde in een moderne praktijksetting te kunnen voeren. De patiënt wordt hiervan de dupe. Het terugdringen van de mondzorg naar een gemiddelde heeft op termijn gevolgen voor de toegankelijkheid, het maatwerk en het aanbod aan mogelijkheden voor patiënten. Wij blijven daarom principieel strijden voor keuzevrijheid buiten de basisverzekering en daar horen ook vrije tarieven bij. Positief is alvast dat de NZa openstaat om het tariefstelsel zodanig te veranderen dat straks zorg op maat kan worden aangeboden”, reageert Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT.

De mondzorgsector en in het bijzonder tandartsen kunnen de blik weer op de toekomst richten. Lang verkeerde de sector in onzekerheid over de tarieven naar aanleiding van het kostenonderzoek door Deloitte in opdracht van de NZa in de zomer van 2013. Dit onderzoek moest de basis vormen voor nieuwe tarieven, maar werd lange tijd niet vrijgegeven. Gevolg was dat de markt volledig op slot zat en zowel tandartsen, leveranciers als zorgverzekeraars in grote onzekerheid verkeerden. Vaartjes: “Banken wilden niet meer financieren, tandartsen konden geen praktijken kopen of verkopen, leveranciers zaten met onverkochte voorraden. We hebben als ANT met succes met de vuist op tafel geslagen en krachtig onderhandeld.”

Nieuwe omstandigheden
De NZa heeft nu het tarievenbesluit vrijgegeven. Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen de NZa en de belangrijkste belangenbehartigers in de mondzorg, waaronder de ANT. De twee meest in het oog springende resultaten zijn het verhogen van de arbeidskostencomponent naar € 128.000 en een korting op de tarieven van ca. 5 procent. Vaartjes: “Tandartsen zijn echte ondernemers, die flexibel zijn en zich zullen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast gaat de korting pas in per 1 juli 2015 en dat geeft de sector de nodige tijd om zich erop voor te bereiden.”

De ANT is realistisch over de korting op de tarieven. Vaartjes: “We zijn niet blind voor de realiteit dat ook wij worden gekort in een tijd van crisis en voortdurende druk op de kosten van de zorg. Gekort worden is nooit leuk, maar we hebben met succes veel slechtere voorstellen van tafel gekregen die echt funest waren voor de toekomst van de mondzorg. Al met al ligt er een compromis waar we mee kunnen leven, maar voor veel tandartspraktijken die echt willen investeren in kwaliteit en brede dienstverlening wordt het een zware dobber.”

Erkenning
Bij de nieuwe financiële afspraken die zijn gemaakt heeft de ANT ook een hard punt gemaakt van de arbeidskostencomponent, ook wel norminkomen genoemd. “Wij hebben als ANT zwaar ingezet op een significante verhoging van het norminkomen. Een goed norminkomen is een erkenning van de kwaliteiten, vakbekwaamheid en de inzet van de tandartsen en is een solide bodem onder de toekomstige tarieven. Nog afgezien van het ondernemerschap is onze baan zowel psychisch als fysiek zwaar. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van je patiënten. Als het norminkomen eenmaal vastligt kan het niet willekeurig worden verlaagd. Dat legt in ieder geval een basis onder de toekomstige tarieven en daarmee ook een basis voor de kwaliteit van de tandartszorg in Nederland.”

De ANT is dé onafhankelijke beroepsorganisatie voor tandartsen met een duidelijke visie en een eigen(zinnig) geluid. We komen op voor de belangen van tandartsen, zodat zij zich volledig kunnen richten op het verlenen van optimale tandheelkundige zorg voor hun patiënten.

Bron: ANT