De best gewaardeerde trombosedienst van Nederland bouwt aan unieke samenwerking met cliënt

trombosedienst-183x200Grote tevredenheid bij De Nationale Trombose Dienst
Wanneer je op Zoover of TripAdvisor een hotel zoekt en je vindt er een die meer dan 1.000 keer is beoordeeld en gemiddeld een 9,2 scoort, dan weet je: dat is een super hotel, waar alles moet kloppen. ZorgkaartNederland is de Zoover of TripAdvisor voor de zorg.

ZorgkaartNederland is een initiatief van de koepelorganisatie NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie), de grootste website in zijn soort, gesteund door de grote zorgverzekeraars en veel organisaties in de zorg.

De Nationale Trombose Dienst is een zorginstelling die op 6 november 2014 door de 1.000ste cliënt beoordeeld werd. Deze cliënt gaf als rapportcijfer een 9,8 met de volgende beoordeling: “Voor de patiënt een zeer correcte en goede manier van trombose controle. Geeft de cliënt veel vrijheid en zeer veel nuttige informatie. Dit ontbreekt vaak bij de andere trombosediensten.” Zoals is na te lezen op ZorgkaartNederland geeft deze beoordeling een goed beeld van datgene wat men over het algemeen over De Nationale Trombose Dienst zegt.

De zelfstandige patiënt is bewuster met gezondheid bezig
De Nationale Trombose Dienst probeert de meest vooruitstrevende en eigenzinnige trombosedienst van Nederland te zijn. Ze voert volledig een eigen koers (nationaal aanbod, focus op zelfzorg, cliënt als collega  en niet als afhankelijke). Zorg, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn de kernwaarden van De Nationale Trombose Dienst. En dat wordt klaarblijkelijk door de cliënten als zeer waardevol ervaren. Maar het gaat De Nationale Trombose Dienst niet alleen om waardering, het gaat om iets groters.

Dr. Rob Neeter, bestuursvoorzitter van De Nationale Trombose Dienst legt uit: “Wij zijn er bij De Nationale Trombose Dienst van overtuigd dat je met een tevreden cliënt een goede en stabiele samenwerking op kunt bouwen. Een zelfstandige cliënt, die de samenwerking met ons is aangegaan is veel bewuster met zijn of haar gezondheid of aandoening bezig. In de praktijk blijkt dat ook. In een onderzoek met maar liefst 150.000 meetmomenten onder de patiënten van De Nationale Trombose Dienst is vastgesteld dat de cliënt maar liefst 87% van de tijd precies goed is ingesteld en hij/zij dus maximaal tegen trombotische- en bloedingscomplicaties is beschermd. Dat is veel beter dan de gemiddelde kwaliteit, die cliënten bij andere trombosediensten bereiken.”

Maximale bescherming tegen kostbare complicaties
Het belang van Neeter’s uitspraak wordt bevestigd in een belangrijke publicatie in het European Heart Journal:

“De tijd dat de cliënt goed is ingesteld (TITR genoemd) is een belangrijke parameter voor de kwaliteit van de antistollingsbehandeling en is omgekeerd gerelateerd aan stollings- en bloedingscomplicaties (beter ingesteld betekent, minder complicaties en omgekeerd). Een grote schommeling in de stollingswaarde van het bloed voorspelt serieuze complicaties en meer sterfte. De TITR varieert tussen de 55% en 75% afhankelijk van de behandel situatie, maar kan wel tot 80% oplopen bij cliënten die goed getraind en gemotiveerd zijn voor zelfzorg”.

Zoals gezegd, de cliënten van De Nationale Trombose Dienst halen zelfs 87% en zijn daarmee maximaal beschermd tegen mogelijk ernstige en kostbare complicaties, zoals hersenbloeding, herseninfarct, gewrichtsbloedingen, maagdarmbloedingen of – bij patiënten met een kunstklep – hartkleptrombose.

Neeter: “Bij De Nationale Trombose Dienst draait het niet om de cliënt als cliënt, maar om de cliënt als collega-zorgverlener. Want twee zorgverleners weten meer dan één en goede samenwerking levert meer werkplezier. En dat komt tot uiting in de hoge zorgkwaliteit en in de grote tevredenheid. Hetgeen nu door 1.000 van onze collega-zorgverleners luid en duidelijk is uitgesproken.”