NZa onderzoekt of zorgverzekeraars goed voorlichten over eigen kosten ziekenhuisbehandeling

ziekenhuis-4Geven zorgverzekeraars de juiste informatie aan consumenten als die willen weten wat een behandeling in het ziekenhuis kost? De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt dit op twee manieren, via een assessment bij verzekeraars en het doorlichten van signalen.

Op het moment dat een behandeling in het ziekenhuis gevolgen heeft voor het eigen risico, dan moet een zorgverzekeraar een indicatie kunnen geven van hoeveel dat is. Nu het eigen risico in 2015 maximaal €875 euro is, komt het vaker voor een behandeling in het ziekenhuis minder kost dan dat. In zo’n geval moet een verzekeraar een indicatie geven van de kosten.

De NZa onderzoekt ieder jaar via een self assessment of verzekeraars zich aan haar beleidsregel transparantie houden. Daar bovenop onderzoekt de NZa de signalen die zij krijgt over mogelijke gebreken in de voorlichting van verzekeraars over de extra  kosten van een ziekenhuisbehandeling. Als blijkt dat er iets mis is, spreekt zij verzekeraars daar op aan.

Bron: NZa