Onderzoek naar invloed langdurig medicijngebruik op rijgeschiktheid

Array

slaap-autorijdenMensen die medicijnen slikken die de rijvaardigheid ernstig negatief beïnvloeden, mogen niet in een auto rijden. Er is echter nooit wetenschappelijk aangetoond dat deze medicijnen bij mensen die ze langdurig gebruiken nog een negatief effect op de rijvaardigheid hebben. Drie universiteiten (Maastricht, Utrecht en Groningen) gaan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken of mensen die langdurig potentieel rijgevaarlijke medicijnen gebruiken, rijgeschikt zijn. Het antwoord hierop is van grote sociale en economische waarde. Er worden nog deelnemers gezocht voor dit onderzoek.

De medicijnen waar het in de studie om gaat, zijn veelgebruikte antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers. Deze vallen in de zogenaamde ‘Categorie III-medicijnen’. Dat betekent dat ze een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed hebben op rijvaardigheid. Nederland telt een groot aantal langdurige gebruikers van deze medicijnen. Bijna één miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva en meer dan 10% van de bevolking gebruikt slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen. Bovengenoemde medicijnen worden door 41% van de gebruikers tot 65 jaar dagelijks of bijna dagelijks gebruikt. (Stichting Farmaceutische Kentallen 2011; Nationale Drug Monitor 2011)

Hoewel autorijden met categorie III medicijnen formeel verboden is, gebeurt dat in de praktijk wel. De meerderheid (71%) van de mensen, die medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden, bleven auto rijden, zo bleek in 2006 uit onderzoek.

Acute effecten
De classificatie van dergelijke medicijnen als rijgevaarlijk, wordt gemaakt na onderzoek met gezonde proefpersonen, die de medicijnen slechts eenmalig of voor een korte duur gebruiken. Hierdoor zijn de acute effecten van een medicijn op de rijgeschiktheid in kaart gebracht, maar wat de alledaagse effecten zijn bij langdurige gebruikers is onbekend. Daar gaat de studie “Bepalen rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van medicijnen” de komende twee jaar verandering in brengen.

Deelnemers
Mensen die al langer dan zes maanden een medicijn gebruiken voor depressieklachten, slaapproblemen en angstklachten, kunnen zich melden via de website: http://onderzoekrijgeschiktheid.nl/ . Zowel in Maastricht, Groningen als Utrecht kan worden deelgenomen aan het onderzoek. Via diverse testen, waaronder een rijtest op de weg onder professionele begeleiding (van een gecertificeerde rij-instructeur, die indien nodig kan ingrijpen om de veiligheid te waarborgen), wordt de rijgeschiktheid van langdurige medicijngebruikers bepaald, door hun prestaties te vergelijken met een groep weggebruikers die geen medicijnen gebruiken. De resultaten van het onderzoek vormen een wetenschappelijk onderbouwde basis voor het eventueel opstellen van nieuwe regelgeving. Dit heeft als mogelijk gevolg, dat langdurige gebruikers van categorie III medicijnen weer rijgeschikt worden verklaard en de weg op mogen. Deelname aan het onderzoek zal geen gevolgen hebben voor het behoud van het rijbewijs.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen