Janssen: teleurstellende uitspraak rechter, mogelijk hoger beroep

rechtspraak“Een op eerste blik teleurstellende uitspraak voor patie?nten en hun artsen”, noemt farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag (Janssen) de beslissing van de rechter om de vorderingen van Janssen en de patie?ntenvereniging PVN tegen verzekeraar Achmea af te wijzen. Het geding, door Janssen en PVN aangespannen, draaide om een door Achmea gei?ntroduceerde, op kortingstarieven gebaseerde, inkoopprocedure voor bepaalde medicijnen ter bestrijding van psoriasis, reuma en de ziekte van Crohn. Volgens Janssen is deze procedure onrechtmatig en zorgt deze ervoor dat patie?nten niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Janssen overweegt om in beroep te gaan.

Achmea heeft een inkoopprocedure ingericht waarbij op basis van de hoogte van de geboden korting een rangorde van geneesmiddelen wordt vastgesteld. Het gaat om geneesmiddelen voor de behandeling van reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Artsen in de bij de inkoopprocedure aangesloten ziekenhuizen moeten zich aan die rangorde houden als ze deze geneesmiddelen willen voorschrijven. Janssen is producent van e?e?n van de betrokken geneesmiddelen en is, evenals de vereniging van psoriasispatie?nten PVN, in het geweer gekomen tegen deze procedure.

Verzekeraars hebben maar een beperkte wettelijke mogelijkheid om het recht van de patie?nt op geneesmiddelen te beperken. Dat kan alleen bij geneesmiddelen die identiek zijn. De wet staat niet toe dat ze dit ook doen bij geneesmiddelen die niet identiek zijn en verschillende werkzame stoffen bevatten. Dit is ook door de minister meerdere keren bevestigd. Dat is echter wel precies wat Achmea met deze inkoopprocedure doet. Omdat het in dit geval gaat om geneesmiddelen met verschillende werkzame stoffen met verschillende eigenschappen, gaat Achmea bij de bepaling van de rangorde over een grens, aldus Janssen. Daarnaast vindt Janssen dat Achmea ook aanbestedingsregels en de Geneesmiddelenwet overtreedt.

Paul Korte van Janssen: “Nu weten we enkel dat de rechter al onze vorderingen heeft afgewezen. De volledige tekst van het vonnis is pas aanstaande maandag beschikbaar. We moeten de uitspraak eerst goed lezen om te weten wat de rechter nu precies van de inkoopprocedure van Achmea vindt. Als Achmea van de rechter ongehinderd door mag gaan met het dwingen van de arts om het goedkoopste middel in plaats van het voor de patie?nt meeste geschikte middel voor te schrijven, overwegen wij om in beroep te gaan. Nu gaat het nog om slechts enkele ziektegebieden, straks wordt dit waarschijnlijk naar vele ziekten die met medicijnen worden behandeld, uitgebreid. Dus ook bijvoorbeeld kanker. We weten allemaal dat patie?nten heel divers op behandelingen reageren. Je kunt daarom niet domweg op basis van een prijskorting bepalen wie welk medicijn krijgt. Dat zou echt rampzalig zijn als dat gebeurt en zeker ook niet kostenbesparend. Verzekeraars horen niet op de stoel van de arts te gaan zitten.”