Kinderartsen en forensisch deskundigen adviseren bij vermoeden kindermishandeling

Array

adviesMedici kunnen Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling 24 uur per dag bellen
Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is vanaf 12 december dag en nacht telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals die vermoeden dat hun minderjarige patie?nt slachtoffer is van mishandeling. Hoewel elke arts zich inzet om kindermishandeling te signaleren, is niet elke arts expert op dit gebied. In het LECK bundelt de Nederlandse top van de klinische en forensische pediatrie zijn krachten.

Kindermishandeling is een medisch specialisme op het grensgebied van kindergeneeskunde en forensische geneeskunde. Binnen het LECK werken het Emma Kinderziekenhuis/AMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU, het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het Nederlands Forensisch Instituut samen. Professionals op het gebied van letselduiding, ongevalsmechanismen en juridische context zijn in het expertisecentrum vertegenwoordigd.

Veel leed voorkomen
Naar schatting worden jaarlijks 120.000 kinderen lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt. “Het snel opsporen en aanpakken van kindermishandeling, kan slachtoffers veel leed besparen. Een goede begeleiding is essentieel. Mishandelde kinderen zijn op latere leeftijd grootgebruikers van de gezondheidszorg. Ze tonen vaak risicovol gedrag en gebruiken soms verdovende middelen”, aldus Elise van der Putte, kinderarts UMCU en voorzitter van Stichting LECK.

24 per dag forensisch-medisch advies
Artsen die kindermishandeling vermoeden, kunnen 24 uur per dag het LECK bellen. Zij krijgen dan rechtstreeks contact met een gespecialiseerde kinderarts van e?e?n van de drie deelnemende ziekenhuizen. Deze persoon adviseert, nadat de situatie is besproken en eventuele foto’s van de letsels zijn bekeken, of en welk nader onderzoek nodig is. De geraadpleegde kinderarts kan voor overleg en advies 24 uur per dag contact opnemen met de forensisch artsen van het NFI, die gespecialiseerd zijn in kindermishandeling. Naast (telefonisch) advies biedt het LECK gei?ntegreerde zorg aan verwezen kinderen.

Sneller opsporen en aanpakken
Doordat het LECK het mogelijk maakt om een casus rechtstreeks met experts te overleggen, kan het medische en het forensische traject direct starten en wordt kindermishandeling sneller opgespoord en aangepakt. Tevens kan door inschakeling van het LECK sneller blijken dat een vermoeden van kindermishandeling ongegrond is. Snel uitsluitsel daarover voorkomt ook veel leed bij de betrokkenen.

Openingscongres
Het LECK gaat vrijdag 12 december van start met een openingscongres in Leeuwenbergh Utrecht. Gedurende het ochtendprogramma spreken alle instanties die in het LECK zijn vertegenwoordigd over het belang van gei?ntegreerde forensisch-medische zorg en expertise bij kindermishandeling. Tijdens het middagprogramma is er aandacht voor de positionering van het LECK en komen onder meer de regionale aanpak van kindermishandeling en de relatie tussen Centra Seksueel Geweld en het LECK aan bod.

Geen meldpunt
Het LECK is uitsluitend bereikbaar voor medici en fungeert niet als meldpunt. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling blijft daarvoor de aangewezen instantie.

LECK wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en Stichting Kinderpostzegels.

Gezamenlijk persbericht AMC, UMCU, het Erasmus MC en het Nederlands Forensisch Instituut

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen