Mijn GezondheidsPlatform vergoed voor zelfzorg chronisch zieken

0
1458

e-healthMijn Gezondheidsplatform dat sinds 2011 wordt gebruikt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij zelfzorg, staat op de lijst die vandaag door coöperatie ZO! aan het ministerie van Volksgezondheid is aangeboden. Coöperatie ZO! is een gezamenlijk initiatief van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Bij zelfmanagement, ook wel ondersteunde zelfzorg genoemd, voeren mensen met een chronische ziekte zélf de regie zolang ze dat willen en kunnen. Uitgangspunt: het leven staat centraal, niet de ziekte.

Mijn Gezondheidsplatform is een modern e-health platform dat alle elementen bevat om patiënten én hun behandelaars optimaal te ondersteunen. Als een van de eerste in Nederland voldoet Mijn Gezondheidsplatform van Medicinfo aan de kwaliteitseisen die de coöperatie Zelfzorg Ondersteund heeft opgesteld. Deze kwaliteitseisen beschrijven waaraan zelfzorgplatforms moeten voldoen op het gebied van inhoud, gebruiksmogelijkheden, techniek en beveiliging.

In Mijn Gezondheidsplatform krijgen patiënten een persoonlijk gezondheidsdossier. Zij kunnen door hun behandelaars worden gecoacht naar het behalen van behandeldoelen of een gezondere leefstijl. Het platform wordt door huisartsen en specialisten ingezet om patiënten op een veilige en verantwoorde manier actief te betrekken bij hun eigen behandeling. De gesprekken tijdens het spreekuur winnen daardoor aan inhoud en waarde!

De erkenning door ZO! betekent ook dat Mijn Gezondheidsplatform voldoet aan de inkoopcriteria van alle zorgverzekeraars en daarmee voor vergoeding in aanmerking komt. Naar verwachting maakt over 3 jaar minimaal 25% van de mensen met een chronische aandoening gebruik van ondersteunde zelfzorg. De effecten daarvan op de kwaliteit van het leven, de uitkomsten van de zorg en de kosten worden met behulp van wetenschappelijk onderzoek onderzocht. Medicinfo werkt hiervoor sinds 2006 samen met het center for e-health research van de Universiteit van Twente.

Over Mijn GezondheidsPlatform
Mijn GezondheidsPlatform is door Medicinfo ontwikkeld. Dit bedrijf  bouwt aan oplossingen, producten en diensten die helpen om in te spelen op belangrijke maatschappelijke trends in gezondheid en gedrag.

Voor een testaccount van Mijn GezondheidsPlatform gaat u naar www.gezondheidpagina.com

Bron: Nieuwsbank.nl