Kamerbrief over de massale uitsluiting van zzp’ers in de zorg

brandbriefStaatssecretaris Van Rijn (VWS) verwijst voor een reactie op een verzoek van de Tweede Kamer naar de brief van 10 oktober 2014 met het kabinetsstandpunt over de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura. De Tweede Kamer had gevraagd om een reactie op een brandbrief over de massale uitsluiting van zzp’ers in de zorg per 1 januari 2015.

‘Op 10 oktober 2014 is aan uw Kamer een brief gestuurd met daarin het kabinetsstandpunt inzake de positie van zelfstandigen zonder personeel in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura (TK 32642, nr. 5). Bij het in de brief genoemde onderzoek is ondermeer ZZP Nederland betrokken geweest. In antwoord op uw bovengenoemde commissiebrief kan ik u mededelen dat het genoemde Kamerstuk ook antwoord is op uw brief.’
Bron: Rijksoverheid